Aanmelding

Voordat een instelling/afdeling aangemeld kan worden voor een visitatie dient een indicatiegesprek plaats te vinden met het TOPGGz bureau. Dit indicatiegesprek heeft tot doel een inschatting te maken in hoeverre de afdeling aan de criteria voldoet.

Sinds 2017 is de instellingsvisitatie komen te vervallen. De criteria die betrekking hebben op het commitment en continuïteit van de afdeling zijn toegevoegd aan de criteria op afdelingsniveau en de onderbouwing ervan valt nog steeds onder de verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur van de instelling waar de betreffende afdeling onder valt.

Hier vindt u de quick scan voor visitaties die vanaf 2017 gepland zijn.

Indien u problemen heeft bij het uploaden van de Quick Scan formulieren of het aanmeldformulier, klik dan hier.