Bestuur en bureau

De heer prof. dr Werner B.F. Brouwer, voorzitter bestuur
Hoogleraar Gezondheidseconomie en voorzitter instituut Beleid en Management Gezondheidszorg van de Erasmus Universiteit Rotterdam

  

De heer drs. Jan Wilke Reerds, vice-voorzitter bestuur, penningmeester
Voorzitter Raad van Bestuur Stichting Centrum '45

Portefeuille: Vice-voorzitter, penningmeester, adviseur bureau en lid DB

De heer dr. M.B.J. Blom
Lid Raad van Bestuur / psychiater Parnassia Groep

Portefeuille: Informatieverspreiding en kennis netwerken

Mevrouw dr. Cecile Exterkate
Lid Raad van Bestuur Pro Persona

Portefeuille: Kwaliteit, innovatie en patiëntenperspectief

De heer drs. A. C. de Grunt CMA RI
Lid Raad van Bestuur Stichting Altrecht

Portefeuille: Bekostiging en stelsel

De heer Drs. E. Klunder
Voorzitter Raad van Bestuur Dimence Groep

Portefeuille: Positionering en samenwerking met stakeholders

Mevrouw drs. Elsbeth de Ruijter
Voorzitter Raad van Bestuur GGz inGeest

Portefeuille: Certificering en professionele trots

Bureau

Mevrouw drs. Ellen S.G. Mogendorff
Directeur
E-mail: e.mogendorff@topggz.nl

   

Mevrouw drs. Katrien de Ponti
Senior projectleider
E-mail: k.deponti@topggz.nl 

Mevrouw drs. Caroline de Pater
Ambtelijk secretaris
E-mail: c.depater@topggz.nl

Mevrouw Marina Laureau-van Marwijk Kooy
Bureau manager
E-mail: m.laureau@topggz.nl

  

  

Mevrouw Carola van 't Hof
Medewerker bureau en projecten
E-mail: c.vanthof@topggz.nl

Mevrouw Karin Hakkert
Secretaresse
E-mail: k.hakkert@topggz.nl

Het TOPGGz-team