Commissies

De Stichting Topklinische GGz is een moderne netwerkorganisatie die werkt met commissies om haar doelstellingen te realiseren. In deze commissies zijn de deskundigen op het betreffende gebied vanuit de participerende instellingen afgevaardigd. Elke bestuurslid heeft een van de commissies in zijn/ haar portefeuille en stuurt deze samen met de directeur aan.
De volgende commissies zijn actief:

  • Visitatiecommissie
  • Commissie Kwaliteit en Doelmatigheid
  • Commissie financiën
  • Commissie PR en Communicatie