Decision Tools

Wat is een Decision Tool?
Een Decision Tool is een wetenschappelijk gevalideerd instrument om het verwijsproces naar gespecialiseerde en hoogspecialistische ggz te ondersteunen.
Een Decision Tool bestaat uit een aantal items die door professionals in 2-5 minuten ingevuld kunnen worden. De totaal score op de Decision Tool geeft direct aan wat de best passende behandelsetting is voor de patiënt: specialistische ggz of hoog specialistische ggz.
Een Decision Tool kan zowel in de intakefase worden ingezet als tijdens de behandeling wanneer onvoldoende resultaat wordt geboekt.
De tools zijn ontwikkeld door het iMTA (Institute for Medical Technology Assessment van de Erasmus Universiteit) en wetenschappelijk gevalideerd met patiëntgegevens van diverse specialistische ggz-instellingen en TOPGGz afdelingen.

Welke Decision Tools zijn beschikbaar?
Inmiddels zijn er vier Decision Tools beschikbaar:

Wat heeft een patiënt aan een Decision Tool?
Er is een groep patiënten met moeilijk behandelbare problemen die vaak ook andere problemen of ziekten hebben (multi-morbiditeit). Er is ook een groep patiënten met zeldzame aandoeningen. De combinatie van expertise die nodig is om deze patiënten adequaat te diagnosticeren en behandelen is niet in elke zorginstelling aanwezig. Dat hoeft ook niet, maar je wilt dat deze patiënten wel zo snel mogelijk op de juiste behandelplek belanden.
Een Decision Tool is behulpzaam om patiënten zo snel mogelijk naar de juiste behandelsetting door te verwijzen, zodat risico op over-en onderbehandeling kleiner wordt en de kans op een succesvolle behandeling groter.

Wat heeft een TOPGGz afdeling aan een Decision Tool?
TOPGGz afdelingen richten zich speciaal op patiënten met moeilijk behandelbare problemen die vaak ook andere problemen of ziekten hebben (multi-morbiditeit). En er zijn TOPGGz afdelingen die zich richten op patiënten met zeldzame aandoeningen. Met een Decision Tool kunnen zij goed beoordelen of patiënten geschikt zijn voor hun afdeling. En met een Decision Tool kunnen zij aan bijvoorbeeld verzekeraars laten zien dat zij zich op de meest moeilijke doelgroep richten en er geen sprake is van overbehandeling.
Om het TOPGGz keurmerk te bemachtigen en behouden moet een afdeling kunnen aantonen dat zij zich richt op de patiëntengroep met de meest ernstige, complexe en/of zeldzame aandoeningen. Dat kan met een Decision Tool.

Implementatie van Decision Tools
Er zijn verschillende afdelingen die in de dagelijkse klinische praktijk werken met de Decision Tools. De Decision Tools zijn op deze site als pdf beschikbaar. U kunt ze invullen en opslaan. De komende tijd zorgen we – samen met de professionals die betrokken zijn bij de ontwikkeling van de Decision Tools – dat de Decision Tools verankerd worden in de relevante zorgstandaarden die ontwikkeld worden door het Netwerk kwaliteitsontwikkeling ggz.
Op verschillende congressen houden we presentaties en binnenkort verschijnen de eerste wetenschappelijke publicaties over de Decision Tools.
Feedback op de Decision Tools is altijd welkom via info@topggz.nl!

Nieuwe ontwikkeling: een transdiagnostische decision tool
Vanuit het veld is veel belangstelling voor de Decision Tools, ook voor andere patiëntengroepen. Het Innovatiefonds zorgverzekeraars heeft een projectvoorstel gehonoreerd van TOPGGz/iMTA om een transdiagnostische Decision Tool te ontwikkelen. Het idee om een transdiagnostische Decision Tool te ontwikkelen is ontstaan op basis van de ervaring die wij hebben opgedaan bij de vier reeds ontwikkelde Decision Tools. In het ontwikkelproces van de bestaande Decision Tools is gebleken dat bepaalde generieke kenmerken terugkomen (zoals eerdere niet succesvolle behandeling in de specialistische ggz, (psychiatrische) comorbiditeit, ernstige psychopathologie en ernstig sociaal maatschappelijk disfunctioneren). Doordat veel patiënten die in aanmerking komen voor hoog specialistische ggz niet altijd een scherp afgebakende diagnose hebben waarvoor een diagnose specifieke Decision Tool ingezet kan worden, is het vermoeden ontstaan dat een set met generieke kenmerken (de transdiagnostische decision tool) mogelijk afdoende is om te beoordelen of patiënten het best behandeld kunnen worden in de specialistische dan wel hoog specialistische ggz. Het is uiteraard wel noodzakelijk te onderzoeken of de generieke kenmerken wetenschappelijk voldoende betrouwbaar zijn en of een transdiagnostische decision tool de doelgroep specifieke tool kan vervangen. Het project is in september 2016 van start gegaan en heeft een looptijd van 1,25 jaar.

Documenten
Decision tool persoonlijkheidsstoornissen
Toelichting decision tool persoonlijkheidsstoornissen
Decision tool eetstoornissen
Toelichting decision tool eetstoornissen
Decision tool depressie
Toelichting Decision tool depressie
Decision tool Angststoornis, Dwangstoornis en PTSS
Toelichting decision tool Angststoornis, Dwangstoornis en PTSS

Artikelen
Poster over angststoornissen
Artikel Eur. Eat. Disorders Rev. (2017) over de decision tool eetstoornissen
Poster over de decision tool depressie
Artikel Plosone (2017) over de decision tool depressie
Artikel BMC Psychiatry (2017) over de decision tool persoonlijkheidsstoornissen
Wetenschappelijke onderbouwing decision tool persoonlijkheidsstoornissen en eetstoornissen


Nieuwsbrief Doelmatigheid en kosteneffectiviteit in de Topklinische GGz