Altrecht

Afdeling

Altrecht Bipolair

Specialisatie

Bipolaire stoornissen

Locatie en bereikbaarheid

Locatie

Nieuwe Houtenseweg 12, 3524 SH Utrecht

Website

Klik hier voor de website

Algemeen tel. nr.

030-2308600

E-mail

j.renes@altrecht.nl

Patiëntenprofiel

Leeftijdscategorie

Behandeling: volwassenen. Consultatie en second opinion vanaf 12 jaar.

Indicatie

Behandeling: volwassenen. Consultatie en second opinion vanaf 12 jaar. 

Volwassen patiënten met een bipolaire spectrumstoornis (DSM-IV: BP-1, BP-2, BP-NAO) die ambulant behandeld kunnen worden. Patiënten bij wie de diagnose bipolaire stoornis overwogen wordt, kunnen in een diagnostische consultatie, second opinion of diagnostisch behandeltraject worden gezien. 

Contra-indicatie

Patiënten die structureel thuis bezocht moeten worden of zorgmijdende patiënten.

Diagnostiek en advies

 • Consultatie en advies
 • Second opinion
 • Collegiaal overleg
 • Multidisciplinaire diagnostiek
 • Diagnostisch behandeltraject

Consultatie en second opinion voor alle leeftijden vanaf 12 jaar. Consultatie, advisering en collegiaal overleg (1e, 2e en 3e lijn) is mogelijk m.b.t. patiënten die niet op de afdeling in zorg zijn. Voor verwijzers uit de 1e lijn kan een diagnostische consultatie worden verricht, eventueel te verlengen tot een langer durende ambulante observatie i.c.m. behandeling. 

Voor verwijzers uit de 2e en 3e lijn worden second opinions gedaan, meestal bestaande uit een eenmalige poliklinische consultatie met uitgebreide verslaglegging aan de verwijzer en de patiënt. 

In sommige gevallen kan de behandeling (tijdelijk) worden overgenomen.

Contact voor advies en verwijzing?

Tel: 030-2308600
E-mail: j.renes@altrecht.nl
Contactpersoon is de heer J.W. Renes, psychiater

Behandelsetting

 • Polikliniek
 • Deeltijdbehandeling

Innovatieve behandelingen

Zelfmanagement & Dialoog voor patiënten met een bipolaire stoornis (Z&D-BS).
Doelgroep: Patiënten met een bipolaire stoornis. Z&D-BS is geïnitieerd door de patiëntenvereniging VMDB in samenwerking met de softwareontwikkelaar Patient1 en wordt uitgevoerd door Altrecht GGZ, GGZinGeest.
Methodiek: Het betreft een internetapplicatie in de vorm van een Persoonlijk Gezondheid Dossier (PGD) waarin een aantal zelfmanagement-tools op interactieve wijze bijeen zijn gebracht: de stemmingsgrafiek (LifeChart), het signaleringsplan, en een berichten-module voor communicatie met de behandelaar. Het PGD wordt door de patiënt beheerd via een website en kan worden gevolgd en aangevuld door de behandelaar. 
Effecten: De verwachting is met deze interventie een verbetering te bereiken bij vooral patiënten met therapieresistente, die ondanks een geoptimaliseerde medicamenteuze behandeling recidieven houden van de bipolaire stoornis.

Individuele cognitieve gedragstherapie.
Doelgroep: Patiënten met een bipolaire stoornis en comorbide angstklachten.
Methodiek: In de interventie worden in 10 CGT zittingen de angstklachten behandeld bij patiënten met een bipolaire stoornis en een comorbide angststoornis. In de CGT wordt rekening gehouden met de specifieke elementen die gekoppeld zijn aan de bipolaire stoornis. Uitgangspunt van de CGT behandeling vormt een op het individu afgestemde probleemformulering.
Effecten: Reductie van de angstklachten zelf en een positief effect op het beloop van de bipolaire stoornis (minder stemmingsepisoden en interepisodische restsymptomen), en verbetering van de kwaliteit van leven.

Groepsinterventie voor patiënten met een bipolaire stoornis en hun partners. 
Doelgroep: Patiënten met een bipolaire stoornis en hun partner die problemen in de relatie ervaren als gevolg van de bipolaire stoornis. 
Methodiek: De interventie bestaat uit 6 wekelijkse groepsbijeenkomsten van 2 uur met 4-6 stellen. De interventie bestaat uit psycho-educatie over de gevolgen die de bipolaire stoornis op de relatie kan hebben en vice versa, het versterken van communicatievaardigheden, het gezamenlijk leren oplossen en hanteren van problemen en het opstellen van een zelfzorgplan voor de partners.  
Effecten: Het doel van de interventie is dat zowel patiënten als hun partners zo goed mogelijk de gevolgen van de bipolaire stoornis op de relatie kunnen hanteren door interpersoonlijke stress en expressed emotion te verminderen en het leren hanteren van het spanningsveld tussen de rol van signaalpersoon zijn en het hebben van een gelijkwaardige relatie.

Samenwerkingsverbanden

 • VU Medisch Centrum, afdeling psychiatrie (GGZinGeest). Structurele samenwerking op het gebied van wetenschappelijk onderzoek (promotietraject) en innovatieve patiëntenzorg.
 • UMC-Groningen, afdeling psychiatrie. Samenwerking op het gebied van wetenschappelijk onderzoek (promotietraject).
 • UMC-Utrecht, afdeling psychiatrie. Samenwerking op het gebied van wetenschappelijk onderzoek (diverse projecten).
 • Stichting Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen (landelijke samenwerking op het gebied van wetenschappelijk onderzoek en innovatieve patiëntenzorg).

Topprofessionals

 • prof. dr. R.W. (Ralph) Kupka, Psychiater, hoogleraar bipolaire stoornissen VU Medisch Centrum / GGZinGeest (werkt een dag per week bij Altrecht Bipolair)
 • dr. E.J. (Eline) Regeer, psychiater en senior onderzoeker
 • drs. J.W. (Janwillem) Renes, psychiater, afdelingshoofd en onderzoeker

Publicaties en promoties

Publicaties

Promoties

 • Ralph Kupka, 2003, Rapid Cycling. Discriminating Factors in Rapid and Non-Rapid cycling Bipolar Disorder.
 • Eline Regeer, 2008, A different perspective on bipolar disorder. Epidemiology, consequences, concept, and recognition of bipolar disorder in the general population. (Rijksuniversiteit Groningen).
 • Janwillem Renes, start 2009, Treatment of bipolar disorder in The Netherlands. Promotoren: prof. dr. R.W. Kupka en prof. dr. W.A. Nolen.
 • Eva Maassen.; gestart 2014; Begrijpen, integreren en gebruik maken van de ‘goudmijn’ van wetenschappelijke, professionele en patiënten kennis in de geestelijke gezondheidszorg.

Download Factsheet

overzicht Terug printen