Altrecht

Afdeling

Altrecht Psychosomatiek Eikenboom

Specialisatie

Psychosomatiek

Locatie en bereikbaarheid

Locatie

Vrijbaan 2, 3705 WC Zeist

Website

Klik hier voor de website

Algemeen tel. nr.

030-6965600

E-mail

zaeikenboom@altrecht.nl

Patiëntenprofiel

Leeftijdscategorie

Adolescenten en volwassenen

Indicatie

Eikenboom is bedoeld voor patiënten met (zeer) ernstige  somatoforme stoornissen:

 • met een somatoforme stoornis volgens DSM-IV-classificatie met exclusie van hypochondrie of een stoornis van de lichaamsbeleving;
 • met ernstige, dat wil zeggen frequente, heftige, veelvoudige en/of chronische symptomen;
 • die nauwelijks of geen inzicht hebben in mogelijke verbanden tussen somatische, psychische en sociale aspecten;
 • met een hoge medische consumptie of dreiging daartoe;
 • bij wie behandelingen binnen de eerste of tweede lijn tot geen of onvoldoende resultaat hebben geleid;
 • met hoge comorbiditeit van andere psychiatrische aandoeningen en persoonlijkheidsstoornissen;
 • met vaak ernstige somatische complicaties en functionele beperkingen;
 • met ernstige psychosociale beperkingen of problemen

Contra-indicatie

 • Cliënten die in een crisissituatie verkeren 
 • Cliënten die een alcohol-, drugs- of medicijnverslaving hebben 
 • Cliënten die aan een ernstige ziekte lijden die zo op de voorgrond staat, dat behandeling bij Altrecht Psychosomatiek Eikenboom niet mogelijk is 
 • Cliënten die suïcidaal zijn

Diagnostiek en advies

 • Consultatie en advies
 • Second opinion
 • Collegiaal overleg
 • Multidisciplinaire diagnostiek

Diagnostiek vindt op multidisciplinaire wijze plaats, waarbij naast psychiatrische diagnostiek ook een somatische anamnese plaats vindt. Afhankelijk van het vervolgtraject vindt er nog aanvullende (psycho-)diagnostiek plaats.

Contact voor advies en verwijzing?

Tel: 030 - 696 56 00
E-mail: psychosomatiek@altrecht.nl
Aanmelden
Twittter: @psychosomatiek

Behandelsetting

 • Polikliniek
 • Kliniek
 • Dagbehandeling
 • Deeltijd

Innovatieve behandelingen

Acceptance and Commitment Therapy (ACT-cursus voor chronische pijn en chronische vermoeidheid)
Doelgroep: Patiënten met chronische pijn en/of vermoeidheidsklachten. Innovatief aan de cursus is dat deze speciaal ontwikkeld is als laagdrempelige toepassing van ACT bij patiënten met (zeer) ernstige somatoforme stoornissen en dat deze naast een verbaal ook een nonverbaal onderdeel biedt.
Methodiek: De cursus ‘Een waarde(n)vol leven met pijn en vermoeidheid’ is een groepsbehandeling die bestaat uit 12 wekelijkse lichaamsgerichte en gespreksbijeenkomsten, waarbij wordt uitgegaan van de principes van Acceptance and Commitment Therapy. De cursus is gericht op het accepteren van oncontroleerbare pijn- en vermoeidheidsklachten.
Effecten: Een pilotonderzoek op basis van effectmeting en evaluatie van de deelnemers tot dusver laat zien dat de cursus goed wordt gewaardeerd, er sprake is van hoge therapietrouw en er zijn positieve effecten op het gebied van acceptatie, aandachtsvol gedrag, pijn(beleving), bewegingsangst, lichamelijke en psychische klachten.  Nader onderzoek naar uitkomsten en veranderingsprocessen is in voorbereiding.

Compassietraining voor mensen met ernstige somatoforme stoornissen
Doelgroep: Patiënten met (zeer) ernstige  somatoforme stoornissen
Methodiek: De training bestaat uit 8 zittingen van 2 uur en 15 minuten. De training vindt 1 x in de 14 dagen plaats en is een vervolg en verdieping op de mindfulnesstraining. Deelnemers worden gevraagd thuis huiswerkopdrachten en oefeningen te doen. Patiënten krijgen een werkboek en cd’s. De groep bestaat uit maximaal 10 mensen.
Effecten: Naast de reguliere ROM afname voor en na de training wordt er een uitgebreide vragenlijst specifiek gericht op zelfcompassie afgenomen. Nader onderzoek naar de uitkomsten van de training en veranderingsprocessen in zelfcompassie is in voorbereiding.

(Dag) klinische behandeling : Acceptance and Commitment Therapy en lichaamsgericht Mentaliseren
Doelgroep: Patiënten met (zeer) ernstige  somatoforme stoornissen
Methodiek: De behandeling omvat een half jaar multidisciplinaire (dag) klinische behandeling met een half jaar nazorg. Patiënten krijgen meerdere verbale en non-verbale therapieën gebaseerd op ACT en lichaamsgericht mentaliseren, zoals een groep voor lichaamsgericht mentaliseren, voor aanvaarden en zingeving, voor waardegerichte activiteiten, etc.
Effecten: Observationeel evaluatieonderzoek laat  significante verbeteringen zien op lichamelijke klachten, kwaliteit van leven, psychoneuroticisme en een afname in medische kosten, welke behouden blijven gedurende een follow-up periode van twee jaar. Er blijken echter grote individuele verschillen in de uitkomst van de behandeling.

Samenwerkingsverbanden

 • Hofpoort ziekenhuis Woerden: behandeling van (chronische) pijn
 • Universiteit Utrecht, afdeling klinische en gezondheidspsychologie: prof. Dr. R. Geenen is ook deels in dienst bij Altrecht Psychosomatiek Eikenboom
 • Revalidatiecentra:
  • Heideheuvel en Trappenberg (consultaties)
  • Revalidatiecentrum de Hoogstraat (consultaties)

Topprofessionals

 • dr. M.E.F. (Martina) Bühring, psychiater
 • drs. J. (Jaap) Spaans, klinisch psycholoog en psychotherapeut
 • dr. S. (Saskia) van Broeckhuysen-Kloth, klinisch psycholoog en senior onderzoeker
 • prof. dr. R. (Rinie) Geenen, onderzoek naar de wisselwerking tussen biologische, emotionele en sociale processen in chronische aandoeningen; in het bijzonder naar emoties en onbegrip als versterker van pijn, instandhoudende factoren en behandeling van moeheid, en psychosociale en neurale processen die invloed hebben op pijn.

Publicaties en promoties

Publicaties

 • Houtveen, J. H., Van Broeckhuysen-Kloth, S.A.M., Lintmeijer, L.L., Bühring, M. E.F., & Geenen, R.; Februari 2015. 203 (2), 141-148.; (2015). Intensive Multidisciplinary Treatment of Severe Somatoform Disorder: A Prospective Evaluation; Journal of Nervous & Mental Disease.
 • Houtveen, J.H., Lipovsky, M.M., Kool, M., Sorbi, M., Bühring, M.E.F. & Van Broeckhuysen – Kloth, S.; 2015; Scandinavian Journal of Psychology, 1-7. doi: 10.1111/sjop.12228; The day-to-day concurrence of bodily complaints and affect in patients with severe somatoform disorder.
 • Spaans J., S. Thorsell; 2015; ACT en het multidisciplinaire team. In: J. A-Tjak (red): Acceptance and Commitment Therapy, Theorie en praktijk,  p.187-196, Bohn, Stafleu, van Loghum, Houten.


Promoties

Download Factsheet

overzicht Terug printen