Arq Psychotrauma Expert Groep

Afdeling

Centrum 45 - Locatie Oegstgeest

Specialisatie

Psychotrauma

Locatie en bereikbaarheid

Locatie

Rijnzichtweg 35, 2342 AX Oegstgeest

Website

Klik hier voor de website

Algemeen tel. nr.

071-5191500

E-mail

mail@centrum45.nl

Patiëntenprofiel

Leeftijdscategorie

Alle leeftijden

Indicatie

Complexe psychotraumaklachten waarbij doorgaans meerdere (vaak al langer durende) psychische stoornissen bestaan (comorbiditeit), met tevens problemen op diverse levensgebieden. Vaak heeft al eerder behandeling plaats gevonden. De traumavoorgeschiedenis is altijd complex in de zin dat er sprake is van herhaalde en/of langer durende traumatisering. 

Contra-indicatie

Psychische stoornissen of psychosociale omstandigheden die traumabehandeling niet mogelijk maken.

Diagnostiek en advies

 • Consultatie en advies
 • Second Opinions
 • Collegiaal overleg
 • Specialistische psychotraumadiagnostiek

Naast een regulier diagnostisch intaketraject inclusief gestructureerde klinische interviews en (online) ROM-vragenlijsten, kan ook een second opinion of intensieve klinische diagnostiek met betrekking tot complexe psychotraumaklachten worden aangeboden.
Second opinions en onafhankelijke diagnostiek worden tevens geboden door het Psychotrauma Diagnose Centrum PDC (eendaagse traumadiagnostiek).

De behandeling is ingericht volgens zorgpaden, binnen teams die gespecialiseerd zijn in specifieke patiëntengroepen met traumagerelateerde stoornissen / posttraumatische stress stoornis, zoals beroepsgerelateerde trauma’s (politie, veteranen), vluchtelingen, oorlogsgetroffenen, naoorlogse generatie en kind & gezinsbehandeling.
Behandeling kan individueel (traumagerichte behandeling zoals EMDR, CGT, BEPP, NET), of met ondersteuning van een groepsprogramma (deeltijdbehandeling). Steeds wordt dan gezocht naar een context gerichte benadering, waarbij patiënten gezamenlijk in de behandeling optrekken.

Contact voor advies en verwijzing?

Tel: 0800 2245245 
E-mail: mail@centrum45.nl

Behandelsetting

 • Polikliniek
 • Kliniek
 • Dagbehandeling
 • Deeltijd

Innovatieve behandelingen

Intensieve Klinische Traumabehandeling met EMDR
Doelgroep: Patiënten met psychotraumaklachten die via de poliklinische intake zijn aangemeld worden voor vijf dagen in de kliniek opgenomen voor een intensieve behandeling van hun psychotraumaklachten.
Methodiek: Tijdens een opname van vijf dagen worden twee sessies EMDR per dag aangeboden.
Ter vergelijking: in de reguliere praktijk wordt deze behandeling eens per week in een sessie van anderhalf uur aangeboden. 
Effecten: EMDR is een bewezen effectieve behandeling voor PTSS klachten. In een pilotstudie (vanaf januari 2016) werd onderzocht of het intensief aanbieden van deze behandelvorm tot klachten reductie leidt. De pilot duurde zes weken, waarin tien patiënten deelnamen. Op basis van de resultaten wordt bekeken op welke wijze vervolgonderzoek en implementatie kan plaatsvinden

3MDR: een nieuwe traumabehandeling
Doelgroep: Deze veelbelovende innovatie in de traumabehandeling is met name bedoeld om moeilijk op gang te krijgen processen in de traumabehandeling te doorbreken. Inmiddels zijn er successen geboekt bij al langer in behandeling zijnde getraumatiseerde veteranen.
Methodiek: De behandeling heeft bekendheid gekregen onder de naam Military Motion-assisted Movement Desensitisation and Reprocessing, kortweg 3MDR, waarbij gebruik gemaakt wordt van maximale exposure met behulp van virtual reality toepassingen en voor een deel van EMDR-technieken.
Effecten: Uit de pilot bij al langer in behandeling zijnde getraumatiseerde veteranen: minder angstklachten, een betere concentratie en een betere geheugenfunctie. Een promovenda onderzoekt de effectiviteit en werkzaamheid van deze behandeling en de toepasbaarheid bij andere doelgroepen dan veteranen. 

Slaap en geheugen bij de posttraumatische stress stoornis
Doelgroep: Doelgroep: Patiënten met complexe PTSS, vooral veteranen en politiefunctionarissen.
Methodiek: Diagnostiek van de slaap architectuur van patiënten met PTSS. Patiënten worden tweemaal een nacht opgenomen in de kliniek van Stichting Centrum ’45. D.m.v. een slaap EEG en enkele provocatieve tests wordt onderzocht welke aspecten van de slaap bepalend zijn bij PTSS, en of slaap ook invloed heeft op provocatieve tests. Een onderzoeksgroep onderzoekt in dit project Trauma, PTSS en de slaaparchitectuur. Het doel van het onderzoek is om een beter begrip te krijgen van de invloed van slaap op drie verschillende processen bij mensen met een posttraumatische stress stoornis:
1. het verwerken van emotionele gebeurtenissen (en dus het beloop van PTSS).
2. het uitvoeren van taken die een beroep doen op het geheugen.
3. de lichamelijke reacties op stress.
Effecten: Het diagnostische project is gestart in 2014; momenteel worde de resultaten geanalyseerd.

Samenwerkingsverbanden

 • Samenwerking Landelijke Zorglijn Veteranen LZV
 • Groep landelijke zorglijn politie
 • Netwerk Psychotrauma Nederland NPN: negen GGZ instellingen werken samen om kwalitatief optimale psychotraumazorg in Nederland te waarborgen.

Topprofessionals

 • drs. R.A. (Ruud) Jongedijk, Psychiater/ Directeur zorg Stichting Centrum '45; heeft Narratieve Exposure Therapie als behandelmethode in Nederland geïmplementeerd en verder ontwikkeld.
 • dr. T. (Trudy) Mooren, Coördinator ontwikkellijn Kind, gezin en psychotrauma.
 • dr. J.J. (Jackie June) ter Heide; Coordinator ontwikkellijn Complex trauma
 • dr. M. (Mirjam) Mink-Nijdam, GZ-psycholoog. Coördinator ontwikkellijn Evidence Based Behandelen
 • prof. dr. H.G.J.M. (Eric) Vermetten, Medisch-biologische en psychiatrische aspecten van psychotrauma’s
 • prof. dr. R.J. (Rolf) Kleber, Psychotraumatologie. Ook na zijn emeritaat (december 2015) blijft prof. Kleber nauw betrokken bij de samenwerking tussen de FSW van de Universiteit van Utrecht en Arq/ Stichting Centrum '45.
 • prof. dr. B.P.R (Berthold) Gersons, Senior wetenschappelijk adviseur van Stichting Centrum '45. Hij ontwikkelde de Beknopte Eclectische Psychotherapie voor PTSS (BEPP), en was als adviseur betrokken bij de nasleep van grote rampen in Nederland. Hij maakte een blauwdruk voor de militaire psychiatrie en is adviseur van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb).

Publicaties en promoties

Publicaties

 • Heide, F.J.J ter, & Mooren, T.M., Schoot, R.  van de, Jongh, A. de, & Kleber, R.J. ; 2015; British Journal of Psychiatry, Accepted, June 2015; Eye movement desensitisation and reprocessing therapy versus stabilisation as usual with refugees: randomised controlled trial.
 • Nijdam, M.J., Vries, G.J. de, Gersons, B.P., & Olff, M.;  2015; Journal of Clinical Psychiatry, 76(8): E1023-E1028.; Response to psychotherapy for posttraumatic stress disorder: the role of pretreatment verbal memory performance.
 • Schagen, A. M. van, Lancee, J., de Groot, I. W., Spoormaker, V. I., & Bout, J. van den.; 2015; The Journal of clinical psychiatry, 76(9), 1105-1113; Imagery Rehearsal Therapy in Addition to Treatment as Usual for Patients With Diverse Psychiatric Diagnoses Suffering From Nightmares: A Randomized Controlled Trial.

Promoties

 • dr. J.J. ter Heide;  30-10-2105; An eye for complexity: EMDR versus stabilisation in traumatised refugees.
 • dr. M.J. Mink-Nijdam.; 2013; Memory traces of trauma. Neurocognitive aspects of and therapeutic approaches for posttraumatic stress disorder. Coördinator ontwikkkellijn Evidence based behandeling van PTSS.
 • drs. J.G.B.M. Rohlof; verwacht in 2017; Aspects of psychodiagnostics and treatment of traumatized refugees.

Download Factsheet

overzicht Terug printen