Altrecht

Afdeling

Altrecht Academisch Angstcentrum

Specialisatie

Angststoornissen

Locatie en bereikbaarheid

Locatie

Nieuwe Houtenseweg 12, 3524 SH Utrecht

Website

Klik hier voor de website

Algemeen tel. nr.

030-2308790

E-mail

aaa@altrecht.nl

Patiëntenprofiel

Leeftijdscategorie

Adolescenten en volwassenen

Indicatie

Het AAA stelt zich tot doel om met name therapieresistente patiënten met een angststoornis (dwz fobieën, gegeneraliseerde angststoornissen, PTSS) en met DSM V OCD spectrum stoornissen (dwz: OCD, hoarding, tic stoornissen, en -op niveau van tweede lijns behandeling- hypochondrie en BDD) te behandelen. Voor deze groepen is een intensief behandelaanbod ontwikkeld (met extra modules naast het reguliere behandelaanbod, zoals oefengroepen, deeltijd behandelingen 1-3 daags) en daaraan voorafgaand uitvoerige diagnostiek, inclusief een gestructureerd interview (SCIDI), vragenlijsten en een  stagerings gesprek om de benodigde behandelintensiteit te bepalen.

Contra-indicatie

 • Lage intelligentie (IQ < 80)
 • Ernstige verslaving
 • Ernstige somatische aandoening die klinische opname nodig maakt

Diagnostiek en advies

 • Consultatie en advies
 • Second opinions
 • Collegiaal overleg
 • Multidisciplinaire diagnostiek

De diagnostiek dient in de eerste plaats om patiënten goed in kaart te brengen en om behandeleffect te evalueren. Verder dienen de metingen om de verschillende onderzoeken te ondersteunen. AAA hanteert 1) een algemeen gedeelte waarin standaard diagnostiek wordt gedaan (SCID I wordt gedaan naar as I diagnoses, en vragenlijsten worden afgenomen naar o.m. algemene angst karakteristieken, familiegeschiedenis, life events en kwaliteit van leven; 2) stoornis specifiek gedeelte waar met name symptoom gerichte diagnostiek wordt gedaan 3) in het kader van onderzoek wordt de standaard diagnostiek uitgebreid met modules en experimentele of neuropsychologische taken speciaal gericht op deze studies. Dit instrumentarium is in het software-programma Net-Questionnaires verwerkt, waardoor m.b.v. een beschermde internetsite de vragenlijsten op locatie kunnen worden afgenomen. Desgewenst kunnen patiënten ook thuis de lijsten invullen.  Vervolgmetingen worden gedaan na 6 maanden, na afloop van behandeling, en bij follow-up 6 maanden na afsluiten van behandeling. Jaarlijks wordt het instrumentarium geëvalueerd en aangepast, wanneer daar behoefte aan is.

Contact voor advies en verwijzing?

Tel.: 030-2308790
E-mail: altrechtacademischangstcentrum@altrecht.nl

Behandelsetting

 • Polikliniek
 • Deeltijd
 • Thuisbehandelingen voor OCD, hoarding en ernstige agorafobie

Innovatieve behandelingen

Exposure behandeling bij fobieën verbeteren met cannabidiol?
Van cannabidiol, het niet high-makende bestanddeel van cannabis, is al lang bekend dat het een sterk angst-dempende werking heeft. Bij Altrecht en GGZinGeest loopt op dit moment een onderzoek naar het verbeteren van exposure therapie door toevoeging van cannabidiol. Dit is de eerste behandelstudie wereldwijd naar cannabidiol bij patiënten met fobieën (paniekstoornis en sociale angststoornis). De behandeling bestaat uit 8 therapiesessies waar voorafgaand aan de exposure een capsule met cannabidiol of placebo ingenomen wordt. De verwachting is dat cannabidiol het effect van de exposure vergroot en ook werkt bij patiënten die eerder geen of weinig baat hadden bij een angstbehandeling. De studie loopt tot 2019. Patiënten worden van harte uitgenodigd om deel te nemen. Voor meer informatie over het onderzoek kunt u contact opnemen met de onderzoekers door te mailen naar cbd@onderzoek.io of te bellen naar Febe van Eck (promovenda op het project), telefoonnummer: 0634852440.

Blended  e-health CGT behandeling bij fobieën
Blended e-health, een combinatie van face-to-face en online CGT sessies, wordt op grote schaal toegepast in de specialistische GGZ. Het effect bij meer therapieresistente angstpatiënten is echter nog nauwelijks onderzocht. De verwachting is dat een “blended CGT behandeling” het behandelen van angststoornissen doelmatiger maakt. In vier gespecialiseerde GGZ poliklinieken (Altrecht, GGZ inGeest, GGZ Oost Brabant, GGZ Noord-Holland Noord) wordt blended e-health met reguliere behandeling vergeleken bij patiënten met een paniekstoornis, een sociale fobie of een gegeneraliseerde angststoornis. De studie wordt in de loop van 2017 afgerond en tot die tijd zijn patiënten van harte welkom om deel te nemen! Voor meer informatie over het onderzoek kunt u contact opnemen met Geke Romijn (promovenda op het project), mail: g.a.romijn@vu.nl.

Samenwerkingsverbanden

 • Afdelingen klinische en gezondheidspsychologie (prof. M. van den Hout, prof. I. Engelhard, dr. D. Cath), en afdeling functieleer (dr. J.Baas, prof. L. Kenemans) van de universiteit Utrecht
 • Andere TOPGGz afdelingen: binnen Altrecht (Rintveld eetstoornissen, afdeling bipolair) en buiten Altrecht (Overwaal, Nijmegen, GGZ Ingeest, Amsterdam, angstcentrum Parnassia, Den Haag, RIAGG Maastricht)
 • Neuro-imaging, genetica studies: de vakgroepen klinische genetica en psychiatrie van het VUmc
 • E-health: de vakgroep klinishe psychologie van de VU (prof. Riper, prof A. Verstraten)
 • Kosten-effectiviteit: iMTA Rotterdam (dr. L. Hakkaart)

Topprofessionals

 • dr. M. (Marijda) Fournier, Cognitief gedragstherapeutische behandeling van OCD spectrum stoornissen
 • prof. I (Iris) Engelhard, Cognitief gedragstherapeutische behandeling van angststoornissen, en PTSS
 • prof. M. (Marcel) van den Hout, Cognitief gedragstherapeutische behandeling van angststoornissen, OCD en PTSS

Publicaties en promoties

Publicaties

Promoties

 • Karin Giele, juni 2014, Practice does not make perfect, The ironic effects of compulsuve perseveration.
 • Puck Duits, september 2016, Fear less, individual differences in fear conditioning and their relation to treatment outcome in anxiety disorders
 • Marieke Toffolo, oktober 2015, Better super safe than slightly sorry? Reciprocal relationships between checking behavior and cognitive symptoms in obsessive-compulsive disorder
 • Eliane Dek, maart 2015, Check, check, double check: checking the autopilot causes distrust. Experimental studies on the effects of compulsive perseveration

Download Factsheet

overzicht Terug printen