de Bascule

Afdeling

Expertisecentrum Dwang, Angst en Tics (DAT)

Specialisatie

Dwang, angst- en ticstoornissen

Locatie en bereikbaarheid

Locatie

Meibergdreef 5, 1105 AZ Amsterdam

Website

Klik hier voor de website

Algemeen tel. nr.

020-8901000

E-mail

info@debascule.com

Patiëntenprofiel

Leeftijdscategorie

Kinderen en jongeren tot 18 jaar

Indicatie

Kinderen tot en met achttien jaar met moeilijk te behandelen, complexe of zeldzame dwangstoornis,  angststoornissen (inclusief selectief mutisme) of tics (inclusief Gilles de la Tourette) kunnen in het centrum terecht voor diagnostiek en behandeling. Kinderen bij wie de klachten zo ernstig zijn dat zij vastlopen op meerdere levensgebieden of kinderen bij wie de ambulante behandeling geen enkel resultaat heeft, kunnen een intensieve behandeling krijgen op de dag- deeltijd- of dag- en nachtklinieken. 

Contra-indicatie

 • Ernstig middelenmisbruik
 • IQ<70

Diagnostiek en advies

 • Consultatie en advies
 • Second opinions
 • Collegiaal overleg
 • Multidisciplinaire diagnostiek

Consultatie, advies, second opinions en diagnostiek worden geboden door een team van experts op het gebied van dwang, angst en tics. Zij baseren zich daarbij op hun grote klinische ervaring en op recente wetenschappelijke inzichten.

Contact voor advies en verwijzing?

Tel: 020-8901901
E-mail: cai@debascule.com

Behandelsetting

 • Polikliniek
 • Kliniek
 • Dagbehandeling
 • Deeltijd

Innovatieve behandelingen

Cognitive Bias Modification (CBM) bij dwang
Doelgroep: Jongeren van 12 tot 18 jaar met een dwangstoornis.
Methodiek: Cognitive Bias Modification (CBM) is een nieuwe interventie die bestaat uit een computertraining die thuis kan worden uitgevoerd. Tijdens de training komen teksten in beeld waarbij een woordfragment ontbreekt dat moet worden aangevuld. Het doel van de training is om storende gedachten te vervangen door gedachten die helpen om de dwang of angst onder controle te krijgen.
Effecten: In een pilotstudie bij jongeren met een dwangstoornis werden positieve effecten gevonden bij dwanggedachten. Deze waren verminderd na de CBM training. In een grotere studie wordt nu onderzocht of een CBM als pre-therapie het effect van de reguliere cognitieve gedragstherapie vergroot.

Praten, een kwestie van doen
Doelgroep: Kinderen met selectief mutisme.
Methodiek: Het behandelprotocol ‘Praten, een kwestie van doen’ bestaat uit individuele gedragstherapeutische interventies waarbij met name de technieken shaping en fading worden gebruikt. Innovatief aan de behandeling is dat deze op school, peuterspeelzaal of crèche wordt gegeven aangezien dit de plek is waar het niet durven praten zich voordoet.
Effecten: De effectiviteit van de behandeling wordt gemeten met behulp van de Selectief Mutisme vragenlijst. Voor het onderzoek van de vragenlijst is de subsidie aangevraagd. Ook wordt gekeken hoe het protocol, dat gericht is op kinderen van 3 tot 12 jaar, aangepast kan worden aan jongeren (12-18 jaar) en hoe de behandeling op het voorgezet onderwijs kan worden vormgegeven.

Groepsbehandeling voor jongeren met dwang die al langdurig in individuele behandeling zijn
Doelgroep: Jongeren (12-18 jaar) die al minimaal 1 jaar CGTgehad hebben en nog (hardnekkige) dwangklachten hebben.
Methodiek: Een groepsbehandeling waarbij een nieuwe ‘boost’ gegeven wordt aan de individuele therapie door het aspect ‘leeftijdgenoten’ toe te voegen en door een (tijdelijke) wisseling van therapeut. De behandeling is gebaseerd op op gedragstherapeutische principes waarbij jongeren elkaar motiveren, helpen en stimuleren bij het aanpakken van de dwangproblemen. Daarnaast biedt de methodiek een mogelijkheid voor lotgenotencontact.
Effecten: De methodiek wordt geëvalueerd door middel van vragenlijsten en een interview dat voor en na de behandeling wordt afgenomen.

Samenwerkingsverbanden

 • Volwassenenpsychiatrie AMC/UVA: patiëntenzorg, wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de OCD en onderwijs geneeskunde en kinder- en jeugdpsychiatrie.
 • Faculteit Maatschappij en Gedragswetenschappen van de UVA: wetenschappelijk onderzoek angst- en dwangstoornissen en onderwijs psychologie/pedagogiek.
 • Faculteit der Psychologie Pedagogiek van de VU: wetenschappelijk onderzoek, e-mental health en onderwijs psychologie/pedagogiek.

Topprofessionals

 • prof dr  E. (Else) de Haan,bijzonder hoogleraar/psycholoog-psychotherapeut, gespecialiseerd in dwang-, angst- en ticstoornissen bij kinderen en jongeren.
 • dr L.H. (Lidewij) Wolters,orthopedagoog en postdoc wetenschappelijk onderzoeker, gespecialiseerd in dwang en angststoornissen bij kinderen en jongeren.
 • dr C. (Chaim) Huyser,kinder- en jeugdpsychiater, medisch directeur Bascule, gespecialiseerd in Gilles de la Tourette bij kinderen en jongeren en de biologische grondslag van de dwangstoornis.
 • drs. M.G. (Max) Güldner, klinisch psycholoogpsychotherapeut, gespecialiseerd in de angststoornis met name selectief mutisme bij kinderen en jongeren.
 • dr. E. (Elske) Salemink, universitair docent en cognitief gedragstherapeut, gespecialiseerd in Cognitieve Bias Modificatie training bij dwang-, en angststoornissen bij kinderen en jongeren.

Publicaties en promoties

Publicaties:

 • H, Festen, C.A. Hartman,  S. Hogendoorn, E. de Haan, P.J.M. Prins, C.G. Reichart, H. Moorlag, M.H. Nauta (2013); 2013; Temperament and parenting predicting anxiety change in cognitive behavioral therapy: The role of mothers, fathers, and children; Journal of Anxiety Disorders. 27, 289– 297,
 • S.M. Hogendoorn, P. J. M. Prins, F. Boer, L. Vervoort, L.H.Wolters, H. Moorlag, M.H. Nauta, H. Garst, C.A. Hartma; 2013; Mediators of Cognitive Behavioral Therapy for Anxiety- Disordered Children and Adolescents: Cognition, Perceived Control, and Coping.; Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology, 0(0), 1–15,
 • S.M. Hogendoorn, E. de Haan, L. H. Wolters, L. Vervoort, P.J.M. Prins, A. de Bourgraaf, N.A.C. Scheerman, M.H. ; 2013; The Anxiety Severity Interview for Children and Adolescents: An Individualized Repeated Measure of Anxiety Severity; Clinical Psychology and Psychotherapy. DOI: 10.1002/cpp.1863,
 • C. Huyser, O.A. van den Heuvel. L. Wolters, E. de Haan, R. Lindauer, D. J Veltman 2013,  A longitudinal VBM study in paediatric obsessive – compulsivedisorder at 2-year follow-up after cognitive behavioural therapy. The World Journal of Biological Psychiatry, Early Online: 1–10

Promoties:

 • Lidewij H. Wolters; 4-juli 2013; Towards improving treatment for childhood OCD: Analyzing mediating mechanisms & non-response.

Download Factsheet

overzicht Terug printen