Disclaimer

De stichting Topklinische GGz besteedt voortdurend aandacht en zorg aan de samenstelling en ontwikkeling van deze website en de opgenomen informatie. Het is mogelijk dat de informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig is of onjuistheden bevat. Het is niet altijd mogelijk om fouten te voorkomen.
De stichting Topklinische GGz aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie zoals deze op of via deze website is verkregen of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen. De stichting Topklinische GGz garandeert niet dat de op de website te vinden informatie te allen tijde juist, compleet of actueel is en/of dat gebruik ervan zal leiden tot of geschikt is voor het door de bezoeker gewenste doel.
De informatie op deze site kan op ieder door de stichting Topklinische GGz gewenst moment worden gewijzigd. Zij raadt aan op grond van de informatie op de website geen acties te ondernemen zonder voorafgaand deskundig advies in te winnen.
Deze site bevat links naar andere websites. stichting Topklinische GGz is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de juistheid, de inhoud of het gebruik van deze sites, of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan deze sites. Plaatsing van een link naar een website van derden impliceert niet dat de stichting Topklinische GGz de daar te verkrijgen informatie volledig onderschrijft. De links zijn slechts bedoeld als hulp voor de gebruiker van deze website en bieden een mogelijkheid tot het verkrijgen van nadere informatie via deze websites.
Het gebruik van het logo van de stichting Topklinische GGz is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van het bureau van de stichting Topklinische GGz.
Voor vragen over de website kunt u contact opnemen met het bureau van de stichting Topklinische GGz (info@topggz.nl). Vragen over de individuele leden dienen direct aan het betreffende instelling of afdeling gesteld te worden. Vragen met betrekking tot individuele problematiek kunnen niet in behandeling genomen worden.