Inloggen visitatieweb

Klik op deze link om met uw persoonlijke code in te loggen in het Visitatieweb TOPGGz (u verlaat hiermee de TOPGGz website). Dit is de webapplicatie voor het visitatieproces voor het TOPGGz keurmerk, zowel voor de organisaties die beoordeeld worden als voor de personen die een rol hebben in het beoordelingsproces zoals visitatoren en de leden van de visitatiecommissie. De inlogcode wordt pas ter beschikking gesteld aan de te beoordelen organisatie na de formele start van het visitatieproces waarbij een visitatiedatum is vastgesteld.

In het visitatieweb treft u ook een gebruiksaanwijzing aan.

Voor vragen over het visitatieweb kunt u terecht bij K. Hakkert (k.hakkert@topggz.nl) of M. Laureau (m.laureau@topggz.nl) of via 033-4450678.