Kosteneffectiviteit

Doelmatigheidsonderzoek wordt steeds belangrijker bij de keuzes in de zorg. Ook binnen de topklinische GGz krijgt dit type van onderzoek een steeds belangrijker plaats.

Het institute for Medical Technology Assessment (iMTA) is onderdeel van de Erasmus Universiteit en heeft expertise op het gebied van kosteneffectiviteitsonderzoek, kostenanalysen en uitkomstenonderzoek. Door gebruik te maken van geavanceerde economische modellen kunnen de kosten en effecten van nieuwe, veelbelovende interventies worden onderzocht ten opzichte van de standaard zorg (care as usual). De informatie over kosteneffectiviteit van deze interventies kan vervolgens gebruikt worden bij het maken van onderbouwde beslissingen in de gezondheidszorg.

Interventies in de geestelijke gezondheidszorg waar het iMTA onderzoek naar heeft gedaan zijn bijvoorbeeld systemische interventies als MDFT en FFT bij jongeren met een verslaving of deliquentie, collaborative care bij volwassenen met een depressie en angst en cognitieve gedragstherapie voor depressie en angst.
De stichting Topklinische GGz en het iMTA (onderdeel van het instituut Beleid & Management Gezondheidszorg hebben in de periode 2012-2016 samengewerkt aan een kosteneffectiviteitsproject. Dit project had als doel de kosteneffectiviteit te toetsen van innovatieve topklinische behandelingen bij de doelgroepen eetstoornissen en persoonlijkheidsstoornissen. Hierbij is een innovatieve behandeling in de topklinische ggz vergeleken met gebruikelijke ggz zorg (care as usual). In deze eindrapportage leest u meer over het project en de resultaten.

Meer informatie over de activiteiten die de Stichting Topklinische ggz samen met het iMTA uitvoert, kunt u lezen in de volgende nieuwsbrieven.

2012: Nieuwsbrief 1
2013: Nieuwsbrief 2 en 3
2014: Nieuwsbrief 4
2015: Nieuwsbrief 5
2016: Nieuwsbrief 6