Kwaliteitsstandaarden

Het bureau van TOPGGz heeft samen met het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz geconstateerd dat hoog specialistische ggz goed verankerd moet worden in de kwaliteitsstandaarden die momenteel ontwikkeld worden.
Het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz heeft vervolgens het format van de zorgstandaarden aangepast, aan de hand van concrete tekstsuggesties van TOPGGz.
Daarnaast heeft TOPGGz bij een projectleidersbijeenkomst een toelichting gegeven op de verschillende functies van TOPGGz afdelingen.

Het bureau van TOPGGz zal de conceptversies van de kwaliteitsstandaarden becommentariëren en zo nodig concrete suggesties doen om hoog specialistische ggz beter te verankeren.
Daarbij kijken we naar de volgende elementen:
Op- en afschalen wordt in de kwaliteitsstandaard beschreven wanneer opschaling naar hoog specialistische ggz geëigend is en wanneer afschaling naar de specialistische dan wel basis ggz?
Therapie resistentie: wordt in de kwaliteitsstandaard aandacht besteed aan therapieresistentie en wat dan de meest aangewezen actie is?
Second opinion: wordt in de kwaliteitsstandaard aandacht besteed aan de mogelijkheid een second opinion te vragen (herbeoordeling van een diagnose en/of behandeladvies)?
Consultatie & Advies: wordt in de kwaliteitsstandaard aandacht besteed aan de mogelijkheid consultatie & advies in te roepen bij een expert?
Innovaties: wordt in de kwaliteitsstandaard aandacht besteed aan het belang van innovaties?

OPROEP
Mochten er suggesties zijn vanuit het veld om hoog specialistische functies beter te verankeren, dan vernemen we die graag, zodat we onze kanalen kunnen aanboren om deze suggesties kenbaar te maken. Laat het weten aan Katrien de Ponti, k.deponti@topggz.nl