Missie TOPGGz

Hoogspecialistische ggz beoordelen, vaststellen, stimuleren en faciliteren zodat deze voor alle patiënten die dit nodig hebben, transparant, toegankelijk, (kosten) effectief en beschikbaar is en voldoet aan inzichtelijke en hoogwaardige kwaliteitscriteria. Hiermee beoogt TOPGGz een impuls te geven aan kwaliteit, innovatie en doelmatigheid van de ggz.

Visie

Onze primaire focus is gericht op de patiënt en zijn of haar ernstige en complexe zorgbehoefte(n). Deze patiënten hebben behoefte aan zeer gespecialiseerde diagnostiek en innovatieve en/of experimentele behandelingen, omdat het de verwachting is dat zij hiervan zullen profiteren en het een bijdrage kan leveren aan hun herstel.
Een combinatie van deze gespecialiseerde patiëntenzorg en toegepast wetenschappelijk onderzoek maakt dat patiënten een perspectief wordt geboden op een juiste diagnose, herstel of verbetering van symptomen en/ of het verbeteren van de kwaliteit van leven. Het is voor patiënten vaak de laatste mogelijkheid en daarom is het van belang dat er voor elke doelgroep een TOPGGz voorziening vindbaar (keuze-informatie) en beschikbaar is.

TOPGGz heeft behalve de hoogspecialistische verantwoordelijk voor de individuele patiënt ook een belangrijke taak in de verdere ontwikkeling van het ggz vakgebied.
Door patiëntgebonden (wetenschappelijk) onderzoek, verspreiding van kennis, ontwikkeling en implementatie van innovaties leveren TOPGGz afdelingen een bijdrage aan het verbeteren van de zorg in de volledige breedte. Van het ontwikkelen van preventie en vroegdiagnostiek tot en met het behandelen van de meest ernstige en complexe aandoeningen.

Het keurmerk moet voor de professionals van de TOPGGz afdelingen een hulpmiddel zijn om hun werk te kunnen verbeteren. Het moet bijdragen aan ambitie,  trots, aan het verspreiden van resultaten, aan het beschikbaar stellen van expertise en aan het zoeken naar nieuwe samenwerkingsverbanden om samen de kwaliteit van zorg verder te ontwikkelen.
Daarmee overstijgt TOPGGz ook een afdelings- of instellingsbelang, het gaat om het bundelen van kennis en expertise.

Ambitie

Het is de ambitie de patiënt zelf, zijn/haar perspectief en diens vertegenwoordigers de komende jaren hierbij nog nauwer te betrekken. Dat betekent zo goed mogelijk te luisteren naar de wensen en behoeften die met betrekking tot hoog specialistische ggz worden geformuleerd en samen met hen zoeken naar een passende rol in de kernactiviteit van TOPGGz; het certificeren.

TOPGGz heeft de ambitie om de informatie over deze afdelingen zo goed mogelijk te ontsluiten. Zodat dit de patiënt en diens verwijzer kan helpen bij het maken van keuzes.  Maar ook om de zorgbetaler (zorgverzekeraar of gemeente) optimaal te informeren over de resultaten en effecten van deze afdelingen, zodat hoog specialistische ggz in de juiste concentratie en spreiding kan worden ingekocht en dus beschikbaar wordt voor de patiënten die dit nodig hebben.

TOPGGz ziet het ten slotte ook als haar ambitie om een bijdrage leveren aan het verbeteren van de doelmatigheid en efficiëntie in de ggz (‘passende zorg’). Zij moet samen met de andere zorgaanbieders in de ggz (‘netwerk’) ervoor zorgen dat de patiënt zo snel mogelijk op de juiste plaats terechtkomt en de zorg krijgt die het beste perspectief biedt!

Wilt u het volledige Strategisch Plan TOPGGz 2015-2020 lezen, zie klik dan op de link hieronder.

Wij zijn altijd benieuwd naar reacties hierop. Die kunt u mailen naar info@topggz.nl.