Patiëntenparticipatie

Het ontsluiten van informatie voor cliënten is de komende jaren een belangrijk thema voor TOPGGz. Daarvoor ondernemen we verschillende activiteiten:

TOPGGz keurmerk - Criterium 12 Patiëntenparticipatie
Met ingang van 2017 vragen we afdelingen om te laten zien op welke wijze zij patiënten betrekken bij kwaliteitsverbetering. Dat kan op verschillende wijze, door hen te betrekken bij de evaluatie van het behandelaanbod, bij het opstellen van de onderzoekslijn, maar ook door met ervaringsdeskundigen te werken. Ook vragen we afdelingen om een clientvertegenwoordiger te betrekken bij de visitatie en een ervaringsverhaal te presenteren.
Eind 2017 zullen we een beter zicht hebben op welke wijze TOPGGz afdelingen dit vormgeven en hoe zij daarin van elkaar kunnen leren.
Op zoek naar inspiratie? Kijk op www.participatiekompas.nl

Keuze informatie op websites
TOPGGz heeft meegewerkt aan het project WegWijs, een initiatief van de Stichting Borderline en Stichting Zelfbeschadiging over keuze informatie voor patiënten. Het projectteam van WegWijs heeft aan de hand van een itemlijst beoordeeld of de websites van een aantal TOPGGz afdelingen voldoende relevante keuze-informatie bevatten. Elke afdeling heeft een adviesrapport ontvangen met verbeterpunten dat mondeling is toegelicht. Op basis daarvan is een rapport geschreven over de kwaliteit van de beoordeelde websites. Het algemene beeld is dat er een paar verbeterpunten zijn:

  • Het behandelaanbod van TOPGGz afdelingen wordt op websites summier beschreven. Voor patiënten is het niet duidelijk wat de werkzaamheid is, wat de voor- en nadelen zijn van verschillende behandelvormen, wat de intensiteit van de behandeling is.
  • Voor patienten is het vaak niet duidelijk waarin de TOPGGz afdeling uniek is
  • De informatie op de websites wordt nog versnipperd aangeboden
  • En er wordt nog weinig informatie geboden over relevante patiëntenverenigingen.

Vervolgens is een handreiking opgesteld voor het verbeteren van afdelingswebsites.
Hier kunnen alle TOPGGz afdelingen hun voordeel mee doen.

Deze kunt u hier vinden