Presentaties

Uitreiking Keurmerken 19 januari 2012
1. Presentatie Jim van Os
2. Presentatie Yulius, Autisme bij Kinderen, Jongeren en Jongvolwassenen, Ad van der Sijde
3. Presentatie Altrecht Academisch Angstcentrum, Danielle Cath
4. Presetatie (dag)klinische behandeling, dr. Leo Kannerhuis, Matt van der Reijden

Invitational Conference (kosten)effectiviteit en doelmatigheid: 17 november 2011
1. Onderzoek iMTA en TOPGGz
2. Onderzoek Altrecht en Achmea (SOLK)
3. Onderzoek dr. Leo Kannerhuis en Trimbos (AIM)

Keurmerk Uitreiking: 16 december 2010
1. Presentatie prof. dr. Louise Gunning-Schepers

Invitational Conference: TOPGGz, wat heb je eraan? 20 januari 2010
1. Presentatie drs. M. ter Avest (directeur LPGGZ)
2. Presentatie drs. M. Barth (voorzitter GGZ Nederland)
3. Presentatie Prof. dr. R.J. van der Gaag (voorzitter NVvP)
4. Presentatie Dr. R. Luijk (beleidsmedewerker zorg ZN)
5. Presentatie Prof. dr. K. Putters (voorzitter Stichting Topklinische GGz)

Voorjaarscongres NVVP 1-3 april 2009
1. Presentatie drs. E.S.G. Mogendorff (directeur)
2. Presentatie Prof. em. dr. W. van Tilburg (voorzitter visitatiecommissie)
3. Presentatie Dr. A. van Elburg (Rintveld, Altrecht)
4. Presentatie Dr. M. Blom (Depressie Ambulant, PsyQ)
5. Presentatie drs. C. Witte (bestuurslid)

Uitreiking keurmerken 18 december 2008
1. Toespraak Minister Ab Klink
2. Toespraak prof. dr. Kim Putters
3. Toespraak em. prof. dr. Willem van Tilburg

Invitational Conference 30 oktober 2008
 1. Em. prof. dr. Willem van Tilburg, voorzitter visitatiecommissie TOPGGz
2. Willem Lammerink (Altrecht) en Frans Vermeulen (Parnassia Bavo Groep)
3. Drs. Jos de Beer, directeur GGZ Nederland
4. Drs. Ellen S.G. Mogendorff, directeur TOPGGz