Quick scan

Indien u een afdeling wilt aanmelden voor visitatie, dan dient eerst een indicatiegesprek plaats te vinden op basis van de ingevulde quick scan.

U treft hier de Quick Scan aan voor de nieuwe criteria 2017-2018.

Op basis van dit instrument kunt u een inschatting maken of uw afdeling (de te visiteren eenheid)  in aanmerking komt voor het TOPGGz keurmerk c.q. wat er nog gerealiseerd moet worden om het te kunnen verwerven. Neem de tekst van de criteria zo letterlijk mogelijk, dat is de beste manier om een goede inschatting te kunnen maken. U kunt het globaal invullen en hier ook uw eventuele vragen of twijfels vermelden. U hoeft hier niet de criteria te onderbouwen, dat gebeurt pas bij de interne audit.

Wij nodigen u van harte uit om deze Quick Scan in te vullen. We verzoeken u als u de eerste keer start met het invullen van de quick scan te kiezen voor de optie: Ik wil een nieuw formulier invullen. Indien u het formulier tussentijds wilt bewaren kunt u hiervoor onderaan het formulier voor kiezen U ontvangt dan een inlogcode. De volgende keer dat u inlogt kiest u de optie: Ik wil mijn bewaarde formulier voortzetten.

Als u het formulier volledig hebt ingevuld kunt u het formulier verzenden. De gegevens worden dan zowel naar uw eigen e-mail adres als naar het e-mail adres van TOPGGz gemaild.

Vervolgens zal tijdens het indicatiegesprek de quick scan met u worden besproken. U kunt een afspraak voor dit indicatiegesprek maken met het bureau via info@topggz.nl of bellen naar 033-4450678.