Landelijk Consortium Transdiagnostisch Onderzoek Psychiatrie Nederland

Op donderdag 18 februari 2016 is tijdens een TOPGGz bijeenkomst voor de hoogleraren verbonden aan alle TOPGGz afdelingen, het landelijke Consortium Transdiagnostisch Onderzoek Psychiatrie Nederland opgericht. Dit consortium bestaat uit zowel hoogleraren verbonden aan de afdeling psychiatrie als aangesteld bij faculteiten sociale wetenschappen. Het consortium heeft als hoofddoel het bevorderen van de onderlinge uitwisseling en samenwerking tussen hoogleraren die zich bezig houden met patiëntgebonden onderzoek in de psychiatrie én het bevorderen van translationeel onderzoek, om tot duurzame vernieuwing te komen in de patiënten zorg in de psychiatrie over de gehele breedte van diagnoses en doelgroepen.
De initiatiefnemers, prof dr. C.M. van der Feltz-Cornelis, prof dr. A.J. van Balkom en prof. dr. E. van Furth, hebben zich laten inspireren door het Engelse Mental Health Research Network, dat wetenschappelijk onderzoekers, patiënt organisaties en mantelzorgers in de psychiatrie, de ziekenhuiszorg en de eerste lijn op nationaal niveau samenbrengt voor uitwisseling met als doel nieuwe kennis te genereren over ziektemechanismen en werkzaamheid van interventies die voor patiënten en hun naasten relevante uitkomsten oplevert.
Tijdens deze bijeenkomst bleek onder het grote aantal aanwezige en betrokken hoogleraren veel enthousiasme voor dit initiatief te bestaan, zodat de oprichting gerealiseerd werd.
De initiatiefnemers gaan de komende weken aan de slag om de plannen te concretiseren. Er zal nadrukkelijk aansluiting en samenwerking gezocht worden bij de patiëntenorganisaties. Ook nodigt het netwerk andere hoogleraren die onderzoek verrichten in de psychiatrie van harte uit bij het initiatief aan te sluiten. Een ieder die meer wil weten over dit initiatief, een bijdrage wil leveren of zich erbij wil aansluiten, kan dat kenbaar maken bij drs. Ellen Mogendorff, directeur van Stichting TOPGGz. Voor overleg kunt u zich ook wenden tot een van initiatiefnemers, prof. dr. C.M. van der Feltz-Cornelis.

Lees hier het oprichtingsdocument