Centrum Lichaam, Geest en Gezondheid

GGz Breburg

Het Centrum Lichaam, Geest en Gezondheid behandelt patiënten vanaf 18 jaar die kampen met een combinatie van lichamelijke en psychische klachten. Zoals Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK) en lichamelijke klachten die verklaard kunnen worden door een chronische somatische ziekte waarbij sprake is van psychische problemen.

Hoofd- en sublocatie

Lage Witsiebaan 4
5042 DA Tilburg

Telefoon

Leeftijdscategorie
19-25 jaar
26-64 jaar
> 65 jaar
Beschrijving

Het Centrum Lichaam, Geest en Gezondheid is gespecialiseerd in diagnostiek en behandeling van patiënten vanaf 18 jaar die een combinatie van lichamelijke en psychische klachten hebben. Het kan daarbij gaan om Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK) en om trauma gerelateerde problematiek met lichamelijke klachten. Het kan ook gaan om lichamelijke klachten die verklaard kunnen worden door een chronische somatische ziekte in combinatie met psychische problemen. Het Centrum Lichaam, Geest en Gezondheid heeft deskundigheid van zowel somatische ziekten en klachten als psychische stoornissen. Door deze deskundigheid biedt het centrum een gecombineerde behandeling van somatische ziekten en psychische stoornissen.

Bij het Centrum Lichaam, Geest en Gezondheid kunnen de volgende patiënten terecht:

 • patiënten met meervoudige problematiek die moeite hebben om de juiste diagnose of behandeling te krijgen of al lang in zorg zijn zonder dat hun problemen zijn opgelost
 • patiënten die een second opinion wensen
Contra-indicaties

Het Centrum Lichaam, Geest en Gezondheid hanteert de volgende exclusie-criteria voor behandeling:

 • de hoofdhulpvraag betreft niet een lichamelijke klacht
 • de patiënt is niet in staat om voor behandeling naar Tilburg te komen
 • de patiënt is verwikkeld in een beroeps- of letselschadeprocedure
 • een psychose of psychotische kenmerken
 • een andere psychische stoornis waarvoor behandeling binnen een ander team beter passend is (zoals team persoonlijkheidsstoornissen of team autisme)
 • alcohol- en/of drugsmisbruik
 • crisisbehandeling bijvoorbeeld in het kader van actieve (dreigende) suïcidaliteit staat op de voorgrond
 • onwil om vragenlijsten in te vullen
 • een lager dan normaal begaafd intelligentieniveau

Deze exclusiecriteria gelden niet voor consultaties en second opinions.

 

DSM V classificatie

Somatisch-symptoomstoornis en gerelateerde stoornissen

  Waar bestaat de diagnostiek uit?

  De intake bestaat uit een aantal onderdelen: een gesprek met een arts of psycholoog, een lichamelijk onderzoek door een arts, een psychiatrisch onderzoek door een psychiater, een psychodiagnostisch interview en neuropsychologisch onderzoek door een psycholoog. Deze afspraken vinden over het algemeen verdeeld over twee dagdelen plaats. Om de aard en ernst van de klachten goed in beeld te brengen, vullen patiënten op een beveiligde website vragenlijsten in. Daarna vindt een adviesgesprek plaats, waarin een behandeling wordt voorgesteld dat is opgesteld door het behandelteam. De verwijzer ontvangt een brief met informatie over het onderzoek, de resultaten en het vervolg.

  Hoe onderscheidt dit zich van reguliere diagnostiek?

  Tijdens het diagnostisch traject worden de somatische symptomen in kaart gebracht, in nauw overleg met de verwijzer, en vindt psychodiagnostisch onderzoek plaats. Dit leidt tot een geïntegreerde visie op diagnose en behandeling in overleg met de patiënt. Onderscheidend van de specialistische GGz is dat niet alleen de psychische klachten, maar ook de lichamelijke klachten uitgebreid in kaart worden gebracht.

  Hoe intensief is deze voor de patient?

  Om de patiënt zo weinig mogelijk te belasten vinden meerdere afspraken op één dag plaats. Vervolgens vindt zo mogelijk binnen 2 weken het adviesgesprek plaats.

  Behandeling
  Ambulant
  Beschrijving

  Het Centrum Lichaam, Geest en Gezondheid biedt ambulante diagnostiek en behandeling. Het behandelteam bestaat uit psychiaters, artsen, klinisch psychologen, GZ-psychologen, neuropsychologen en een klinisch geriater. Patiënten krijgen een geïntegreerde behandeling voor lichamelijke en psychische klachten, zoals Cognitieve Gedragstherapie, Acceptance and Commitment Therapy, Cognitive Rehabilitation Treatment, traumabehandeling en farmacotherapie. Ook wordt samengewerkt met psychosomatisch fysiotherapeuten in de woonregio van de patiënt.

  Naam en beschrijving
  EMDR bij pijn
  Doelgroep

  Patiënten met chronische pijn en patiënten met chronische pijn in combinatie met PTSS.

  Methodiek

  Patiënten ontvangen een EMDR behandeling. Het wordt ook aangeboden aan patiënten met chronische pijn op zichzelf, aangezien pijn als traumatisch ervaren kan worden.

  Beoogde effecten

  De verwachting is dat deze patiënten verlichting van traumatische symptomen zullen ervaren en mogelijk ook verlichting van pijnklachten.

  Effectiviteitsonderzoek

  In een case series design wordt deze behandelvorm bij deze doelgroep geëvalueerd. De resultaten worden in 2017 verwacht.

  Naam en beschrijving
  Shared Decision Making
  Doelgroep

  Alle patiënten die in behandeling komen.

  Methodiek

  Volgens een systematische werkwijze wordt de patiënt een behandeling aangeboden en behandeling gegeven volgens het concept Shared Decision Making in samenhang met regelmatige monitoring van de behandeluitkomsten. Gedurende de behandeling wordt desgewenst het behandelplan aangepast.

  Beoogde effecten

  Verbetering van zowel de lichamelijke als de psychische klachten.

  Effectiviteitsonderzoek

  De effectiviteit van deze werkwijze is aangetoond en gepubliceerd in het Tijdschrift voor Psychiatrie. Zowel de lichamelijke als de psychische klachten verminderen significant met deze methode.

  Uitstroomcriteria

  De behandeling wordt beëindigd als er geen sprake meer is van een hoogspecialistische hulpvraag en/of als de klachten in remissie of voldoende hersteld zijn.

  Waar worden patiënten naar door- of terugverwezen?

  Na afloop van de behandeling kan het zijn dat een patiënt medicatie blijft gebruiken of nog therapie moet volgen. Hierover krijgen de patiënt en zijn/haar verwijzer advies, zodat ze verwijzer de nazorg op zich kan nemen met dit advies.

  Met welk instrument wordt de uitstroom getoetst/vastgesteld?

  Patiënten vullen tijdens de behandeling een aantal malen vragenlijsten in, om te meten hoe de klachten zich gedurende de behandeling ontwikkelen. Deze metingen zijn onderdeel van de Routine Outcome Monitoring (ROM) van GGz Breburg, en van de aanpak van GGz Breburg om samen met de cliënt het verloop van de klachten te monitoren.

  Hoe wordt een second opinion aangevraagd?

  Een verwijzer kan op de website via dit formulier een cliënt bij aanmelden voor een second opinion. De procedure is gelijk aan het diagnostiektraject, met als uitzondering dat tijdens het adviesgesprek een advies aan de patiënt en diens verwijzer wordt gegeven voor het uitvoeren van de behandeling elders.

  Naam
  drs.
  J.F.
  (Jonna)
  van Eck van der Sluijs
  Specialisatie

  Somatisch-symptoomstoornis en gerelateerde stoornissen

  Contactgegevens
  Consultatie en adviesmogelijkheden voor verwijzers

  Voor verwijzers zijn er verschillende consultatie & adviesmogelijkheden: eenmalig consult en diagnostisch traject en advies. Het centrum richt zich daarbij op de volgende verwijzers:

  • eerstelijns en tweedelijns zorgverleners die moeite hebben om de juiste diagnose te stellen of moeite hebben met het bepalen of (succesvol) uitvoeren van de behandeling van hun patiënten
  • verwijzers die overwegen hun patiënt voor derdelijns zorg door te sturen vanwege de complexiteit van hun klachten.
  Naam
  prof. dr.
  C.M.
  (Christina)
  van der Feltz-Cornelis
  Specialisatie

  Somatisch-symptoomstoornis en gerelateerde stoornissen

  Naam
  dr.
  I.
  (Iman)
  Elfeddali
  Specialisatie

  e-health en SDM

  Contactgegevens
  Beschrijving onderzoek

  (Neuro)psychological profiling of patients with somatic symptom disorder.

  Verwachte einddatum
  2018
  Naam hoofdonderzoeker
  Lars de Vroege
  Beschrijving onderzoek

  Chronische pijn bij psychopathology. Nu meer patiënten fysieke symptomen rapporteren (waarbij pijn het meest voorkomt) naast psychische problemen, is onderzoek nodig naar de associaties en causaliteit van pijn bij psychopathologie. Ook is onderzoek nodig naar de rol van chronische pijn als een risico factor om psychische problemen te ontwikkelen, zoals suïcidaal gedrag.

  Verwachte einddatum
  2018
  Naam hoofdonderzoeker
  Eric de Heer
  Auteur(s)
  J.F. van Eck van der Sluijs, L. de Vroege, A.S. van Manen, C.A.Th. Rijnders, Prof. C.M. van der Feltz-Cornelis
  Tijdschrift
  Psychosomatics
  Datum
  February 20, 2017
  Auteur(s)
  Dekker EW, Eck van der Sluijs JF van, Beekman AT, van Marwijk HW, Holwerda TJ, Bet PM, Roth J, Hakkaart-Van Roijen L, Ringoir L, Kat F, van der Feltz-Cornelis CM.
  Tijdschrift
  BMC Psychiatry
  Datum
  2013 May 24;13(1):147.
  Auteur(s)
  L. de Vroege, D. Khasho, C. van der Feltz-Cornelis
  Tijdschrift
  Psychologische Medizin
  Datum
  2015
  Beschrijving
  • SOLKnet: Het doel is casuïstiek in te brengen door en voor leden van SOLKnet voor adviezen over diagnostiek, behandeling en verwijzing. Met deze casuïstiek besprekingen wordt beoogd het samenbrengen van behandelaars geïnteresseerd in SOLK en experts op dit vlak, zoals bijvoorbeeld ook gebeurt bij oncologie besprekingen. Voor de bijeenkomsten geldt cluster 1 accreditatie.  
  • Klinische implicaties van stress en veerkracht. Een overzicht vanuit het Topklinisch Centrum Lichaam, Geest en Gezondheid. C. van der Feltz-Cornelis, J. van Eck van der Sluijs, L. de Vroege, E. de Heer, I. Elfeddali. NVvP voorjaarscongres 2017, Maastricht
  • Symposium Integrated care models in somatic symptom disorder (SSD) and clinical characteristics in patients with SSD in a centre of excellence in specialty mental health care. C. van der Feltz-Cornelis, J. van Eck van der Sluijs, L. de Vroege, E. de Heer. the conference of The European Association of Psychosomatic Medicine. Luleå (Sweden), June 17th 2016.
  • Symposium Behandelen en adherentie van patiënten met SOLK in de eerste lijn en in de GGz; hoe kunnen we hen motiveren? C. van der Feltz-Cornelis, J. van Eck van der Sluijs, L. de Vroege, E. de Heer. NVvP voorjaarscongres 2014, Maastricht.

  Ervaring van patiënten/naasten

  Back to top