Focus on the good – Positive aandachtsbias modificatie voor depressie

Focus on the good – Positive aandachtsbias modificatie voor depressie

Cognitieve theorieën stellen dat vertekeningen in de aandacht een belangrijke onderliggende kwetsbaarheidsfactor voor depressie zijn. Mensen met depressie hebben moeite om van negatieve stimuli in hun omgeving weg te kijken zodra deze eenmaal onder hun aandacht zijn. Bovendien richten zij hun aandacht minder lang op positieve stimuli, dan gezonde mensen. Om een negatieve aandachtsbias te veranderen, werden er de zogenaamde “Attention Bias Modification” (ABM) trainingen ontwikkeld. Tijdens ABM worden deelnemers met behulp van computertaken getraind om hun aandacht selectief te richten op positieve (neutrale) informatie, in plaats van op negatieve informatie.  

Dit proefschrift presenteert voornamelijk studies naar de effecten van ABM op aandachtsvertekeningen en klinisch relevante uitkomsten (depressieve symptomen en stressresponsen) in gezonde, subklinische en klinisch depressieve steekproeven. Hoofdstuk 2 en 3 beschrijven het onderzoeksprotocol en de voorlopige resultaten van een gerandomiseerde gecontroleerde studie naar de klinische effectiviteit van de meest gebruikte ABM-taak bij depressieve patiënten in de GGZ. In de hoofdstukken 4 en 5 werd een nieuwe op eye-tracking gebaseerde ABM-taak ontwikkeld en geëvalueerd in een steekproef van gezonde en dysforische studenten. De resultaten tonen aan dat aandachtsbiases kunnen worden veranderd bij patiënten met ernstig depressieve klachten en suggereren dus dat de training naast de behandeling in de klinische praktijk geïmplementeerd kan worden. Echter, de effecten van ABM op bias waren klein, wat te maken kan hebben met de methodologische beperkingen van deze op reactietijden gebaseerde ABM-taken. De op eye-tracking gebaseerde aandachtstraining zou een veelbelovend alternatief kunnen zijn. Deze nieuwe training kan zowel bij gezonde als bij licht depressieve studenten een positieve aandachtsbias induceren en blijkt specifiek het sneller wegkijken van negatieve stimuli te kunnen trainen. Echter, in geen van de studies werd er een effect op klinisch relevante uitkomstmaten gevonden. Dit in combinatie met de doorgaans significante maar kleine veranderingen in bias, laat twijfel achter wat betreft de klinische waarde van ABM voor depressie.
Echter, het is voorbarig om te concluderen dat deze trainingen, en vooral ABM, helemaal geen therapeutische toepassing zouden kunnen hebben voor depressie. Zeker gezien de methodologische beperkingen van onze studies, en bewijs vanuit eerdere onderzoeken dat er een causaal effect lijkt te zijn van het modificeren van biases op de vermindering van depressieve symptomen. Het wordt wel duidelijk dat, ondanks de aanvankelijke positieve effecten, er nog een lange weg te gaan is voordat we kunnen overwegen om ABM aan te bieden als add-on interventies in de geestelijke gezondheidszorg.

 

#TOPGGz heeft een interactieve, wetenschappelijke poster over de Decision Tools ontwikkeld. Een Decision Tool ondersteunt de klinische besluitvorming over de best passende behandelsetting in de hoogspecialistische ggz. Bekijk de poster hier: https://t.co/q8zJ8vPIQP.
2 weken geleden
Zojuist verschenen: zomereditie van de #TOPGGZ-nieuwsbrief! Met o.a. nieuws over de recente keurmerktoekenning, de nieuwe strategische koers van #TOPGGz, visiteren via beeldbellen en de vervolgbijeenkomst over kwaliteit van leven. Lees 'm nu op: https://t.co/kMPzweMLcV
1 maand 1 week geleden
Het #TOPGGz-bestuur feliciteert het #NPI, Specialist in persoonlijkheidsproblematiek, onderdeel van #Arkin, met het opnieuw behalen van het #TOPGGz-keurmerk. Deze afdeling mag komende 4 jaar het keurmerk weer voeren. https://t.co/kMrJxuzxwc
1 maand 1 week geleden
Veel animo voor wetenschappelijke poster van #TOPGGz ‘Precisie psychiatrie: hoe Decision Tools kunnen helpen bij meer gericht behandelen’ tijdens posterborrel #eVJC 2020. Benieuwd naar de beschikbare Decision Tools? Kijk op de website van TOPGGz: https://t.co/TnvSSefZoE.
1 maand 2 weken geleden
Verdient de wetenschappelijke poster nr.15 ‘Precisie psychiatrie: hoe Decision Tools kunnen helpen bij meer gericht behandelen’ van #TOPGGz dit jaar de Posterprijs van het #eVJC 2020? Laat jouw mening weten via de NVvP verenigingsapp.
1 maand 2 weken geleden
Back to top