Herziene netwerkstructuur TOPGGz vanaf 2021

In december 2020 is het nieuwe Strategisch Plan 2020-2025 gepresenteerd met als titel: Netwerk van experts in complexe zorg. Met de hernieuwde focus op ‘netwerk’ is ook de netwerkstructuur van de Stichting herzien. Uitgangspunt hierbij was om adequater en efficiënter invulling geven aan de drie kerntaken van TOPGGz. Per kerntaak is vastgesteld welke gremia een rol vervullen bij het uitvoeren ervan en met behulp van een schema is deze rolverdeling inzichtelijk gemaakt.

De belangrijkste punten en wijzigingen in de netwerkstructuur vind je hieronder per kerntaak beschreven.

  • Kerntaak 1: certificering. De Governance-structuur ten aanzien van certificering blijft ongewijzigd: het bestuur, de visitatiecommissie en het bureau maken hier deel van uit, zie hiervoor ook het organogram.
  • Kerntaak 2: delen van kennis en informatie. Het Netwerk PR & Communicatie wordt opgeheven. De huidige Commissie PR & Communicatie (afvaardiging vanuit het Netwerk) wordt uitgebreid met een aantal leden en gaat verder als Platform PR & Communicatie. Het doel van dit gremium is om te fungeren als toetsingsplatform, actief mee te denken over het communicatiebeleid vanuit TOPGGz en gezamenlijk te kijken naar een optimale communicatie door de lid-instellingen zelf.
  • Kerntaak 3: faciliteren. Gezien de grote overlap van thema’s en deelnemers wordt het huidige Netwerk kwaliteit en doelmatigheid samengevoegd met het TOP-consortium. In het Strategisch Plan 2020-2025 zijn specifieke thema’s gedefinieerd welke nader worden uitgewerkt via themagerichte projecten (onder andere Patiëntenperspectief en -participatie en Kwaliteit van leven) en TOPGGz-netwerken rondom doelgroepen. Er zijn reeds netwerken rondom angst/dwang/psychotrauma, depressie en autisme. Het komende jaar zal geïnventariseerd worden welke doelgroepen nog meer belangstelling hebben voor samenwerking in een netwerk.
Het bestuur van #TOPGGz heeft vandaag prof. dr. Wouter Staal benoemd tot nieuwe vice-voorzitter van de visitatiecommissie. Wouter Staal is hoogleraar Klinische Kinder- en Jeugdpsychiatrie en bijzonder hoogleraar Autisme. Lees meer op https://t.co/NiqBt7ywmu.
1 dag geleden
RT @ViersprongAcmy: Vroegtijdige opsporing, preventieve interventie en behandeling zijn effectief gebleken bij depressieve stoornissen tijdens de jeugd! Welke behandeling is nodig en bij wie? Yvonne Stikkelbroek vertelt u hier meer over tijdens haar webinar op 6 mei. https://t.co/BpzJnSLnG1#jeugdhttps://t.co/71bfM1K4ne
1 dag geleden
Het digitale #TOPGGz-congres 2021 'Naar perspectief op herstel' op woensdag 30 juni; hoe TOPGGz-afdelingen nieuw perspectief op herstel bieden aan patiënten met de meest complexe zorgvragen. Nieuwsgierig geworden? Meld je nu aan! https://t.co/ace2uhFWVa
3 weken geleden
VIDEO: Op 10 december 2020 ontvingen het Expertisecentrum Depressie en Overwaal, Expertisecentrum Angst, Dwang en PTSS (beiden #ProPersona) het #TOPGGz-keurmerk via een ZOOM-event. Beleef dit feestelijke moment en bekijk de after movie via https://t.co/6Z4Qx7Zsso. https://t.co/ATm73EXOGo
1 maand 1 week geleden
VIDEO: Op 18 februari jl. ontving het #Altrecht Academisch Angstcentrum het #TOPGGz-keurmerk. De uitreiking kreeg coronaproof vorm met een livestream event. Beleef dit feestelijke moment! Bekijk de volledige after movie via https://t.co/LCV9kNzYig of de social teaser hieronder. https://t.co/0Tc74ip6W7
1 maand 1 week geleden
Back to top