Macarons
Verwijswaaier TOPGGz
Verrekijker TOPGGz

Zoek een TOPGGz-afdeling

Door één of meerdere specialisaties te selecteren en op de button Zoek een TOPGGz-afdeling te klikken, krijg je een overzicht van de TOPGGz-afdelingen die aan jouw selectiecriteria voldoen. Wil je op naam van een TOPGGz-afdeling zoeken, selecteer dan geen specialisatie en klik alleen de button Zoek een TOPGGz-afdeling aan.

Wat is TOPGGz?

Voor sommige mensen die in behandeling zijn in de geestelijke gezondheidszorg blijkt een specialistische behandeling niet voldoende. Bijvoorbeeld omdat de psychische problemen zeer ernstig, complex of zeldzaam zijn. Deze groep patiënten heeft hoogspecialistisch zorgaanbod nodig. Het TOPGGz-keurmerk laat zien waar patiënten voor deze hoogspecialistische diagnostiek en behandeling terecht kunnen.

Voor wie is TOPGGz bestemd?

De meeste patiënten met psychische problemen kunnen goed worden behandeld door de huisarts, POH of de (specialistische) ggz. Voor sommige patiënten blijkt een dergelijke behandeling echter niet voldoende omdat de psychische problemen zeer ernstig, complex en/of zeldzaam zijn en er vaak sprake is van therapieresistentie en co- of multimorbiditeit. Het gaat per definitie om patiënten die al (zeer) lang op zoek zijn naar een effectieve behandeling en vaak ten einde raad zijn. En waarvan de verwachting is dat zij zullen profiteren van een hoogspecialistisch zorgaanbod.

Ook is TOPGGz bestemd voor patiënten waarbij de focus ligt op het voorkomen van een ernstig, chronisch of complex beloop van een aandoening.

Deze groep patiënten (naar schatting 5% van alle patiënten in de Nederlandse ggz) heeft hoogspecialistische zorg nodig. Op afdelingen met het TOPGGz-keurmerk kunnen zij profiteren van hoogspecialistische patiëntenzorg, wat hen een nieuw perspectief op herstel kan bieden.

TOPGGz-afdelingen richten zich op een duidelijk omschreven doelgroep. Dit kan zowel een diagnostische doelgroep zijn (denk aan patiënten met een depressie of angststoornis), het kan echter ook een meer algemeen geformuleerde specialisatie betreffen (zoals LVB en verslaving, transdiagnostische problematiek, infants of neuropsychiatrie). 

Wat is de toegevoegde waarde van TOPGGZ?

Krachtige kwaliteitsimpuls
TOPGGz staat voor hoogspecialistische patiëntenzorg in combinatie met de ontwikkeling van het vakgebied. TOPGGz geeft een krachtige kwaliteitsimpuls aan de geestelijke gezondheidszorg, waarvan betrokken partijen op verschillende manieren profiteren. 

Meerwaarde voor patiënten en hun naasten: 

 • Nieuwe verwijsmogelijkheden voor diagnostiek en een innovatief zorgaanbod; 
 • Consultatie, advies of een second opinion; 
 • De juiste zorg op de juiste plaats;
 • Gepersonaliseerde topzorg (op basis van specialisatie); 
 • Een nieuw perspectief op herstel! 

Meerwaarde voor professionals:

 • Nieuwe consulatie-, advies- en verwijsmogelijkheden voor diagnostiek, second opinion en behandeling; 
 • Werken in een omgeving met mogelijkheden voor onderzoek naar en ontwikkeling van behandelingen, waarmee aanwezige kennis en kunde optimaal wordt benut.

Meerwaarde voor zorginstellingen: 

 • Steeds betere, hoogspecialistische patiëntenzorg;
 • Criteria om academisering vorm te geven en kwaliteitsverbetering concreet te maken; 
 • De kwaliteitsvisitatie door vakgenoten wordt door professionals als stimulerend en enthousiasmerend ervaren; 
 • Gevoel van trots in de hele organisatie;
 • Erkenning en profilering van de topklinische status;
 • Hoge werktevredenheid; aantrekken, binden en behouden van gemotiveerde (top)professionals;
 • Een match met de meest kansrijke patiëntenzorg bevorderen (zo weinig zorg als mogelijk, zo veel zorg als nodig).

Meerwaarde voor zorgbetalers (zoals zorgverzekeraars en gemeenten): 

 • De gewenste beschikbaarheid van hoogspecialistische zorg;
 • Het keurmerk is een kwalitatieve garantie voor topklinische ggz voor alle  verzekerden/inwoners;
 • Inzicht in uitkomsten van zorg. 

Meerwaarde voor de samenleving:

 • Ontwikkeling en verbetering van de topklinische ggz; 
 • Perspectief bieden op verbetering en herstel van patiënten met hoogspecialistische zorgvraag; 
 • Aantoonbaar inzichtelijk maken van resultaten en effecten; 
 • Preventie van complex beloop en voorkomen van chroniciteit.

Vind een TOPGGz-afdeling

Er zijn momenteel verspreid over het land 50 afdelingen met het TOPGGz-keurmerk verdeeld over 24 instellingen. Zowel voor kinderen, volwassenen als ouderen. En voor de meest voorkomende psychische problemen. Patiënten en verwijzers kunnen er terecht voor hoogspecialistische diagnostiek en behandeling bij ernstige en complexe psychische problemen. Alle afdelingen hebben per definitie een landelijke/bovenregionale functie.

Vind een TOPGGz afdeling

Hoe verwerf je het TOPGGz-keurmerk?

Om het TOPGGz-keurmerk te kunnen verwerven, moeten afdelingen voldoen aan strenge eisen. Ze moeten aantonen dat ze hoogspecialistische patiëntenzorg combineren met het ontwikkelen van nieuwe behandelmethoden, wetenschappelijk onderzoek en structurele kennisoverdracht. Alle afdelingen die het keurmerk willen verwerven doorlopen een streng beoordelingsproces. Deze procedure neemt ongeveer een half jaar in beslag.

Het TOPGGz-visitatieweb

Voor de beoordeling van de criteria wordt het TOPGGz-visitatieweb gebruikt. Dit internetinstrument is ontwikkeld om het visitatieproces goed te laten verlopen. Na aanmelding voor visitatie krijg je, bij de start van het visitatieproces als contactpersoon van de gevisiteerde eenheid,  de inloggegevens voor het visitatieweb.

Corona virus en bereikbaarheid bureau TOPGGz

Zo lang de overheidsmaatregelen met betrekking tot het Corona virus van kracht zijn, is het bureau van TOPGGz alleen telefonisch en per e-mail bereikbaar en zijn wij niet op kantoor. Op de teampagina van onze website vind je de namen en contactgegevens van alle medewerkers. Aarzel niet om contact met ons op te nemen, we helpen je ook in deze tijd heel graag verder! We wensen iedereen, maar vooral patiënten en hulpverleners, heel veel sterkte.

TOPGGz-congres 30 juni 2021

Vanwege de corona maatregelen hebben we moeten besluiten het TOPGGz-congres van 2020 een jaar uit te stellen. Het volgende TOPGGz-congres zal plaatsvinden op woensdag 30 juni 2021.
 
Gezien de vele enthousiaste reacties, zal het programma van ons congres dit jaar – mogelijk met een enkele aanpassing – ook het programma zijn van het TOPGGz-congres in 2021. 

Klik op onderstaande button voor meer informatie.

Initiatieven TOPGGz

Patiëntenperspectief bij TOPGGz

Wat vinden patiënten belangrijk? En wat doet TOPGGz daarmee? Een belangrijk…

Decision Tools: de juiste zorg op de juiste plek

Krijg met de Decision Tools direct zicht op de juiste zorg op de juiste plek.…

Resultaten en effecten in beeld

Hoe effectief zijn behandelingen bij een TOPGGz-afdeling? Worden patiënten…

Bekostiging TOPGGz-afdelingen

Zorgverzekeraars en gemeenten vergoeden de zeer gespecialiseerde diagnostiek en…

Actueel

Meld je nu aan voor het TOPGGz-congres 2021!

Vanwege de coronamaatregelen kon het TOPGGz-congres in 2020 niet doorgaan.…

After movie uitreiking TOPGGz-keurmerk bij Altrecht Academisch Angstcentrum live!

Op 18 februari jl. ontving het Altrecht Academisch Angstcentrum (AAA) het…

Blik nu terug op TOPGGz-keurmerk uitreiking bij Pro Persona

Op 10 december 2020 reikte Ellen Mogendorff het TOPGGz-keurmerk via een ZOOM-…

Vers van de pers: voorjaarseditie TOPGGz-nieuwsbrief!

Op 18 maart is de voorjaarseditie 2021 van de TOPGGz-nieuwsbrief verschenen. In…
Het digitale #TOPGGz-congres 2021 'Naar perspectief op herstel' op woensdag 30 juni; hoe TOPGGz-afdelingen nieuw perspectief op herstel bieden aan patiënten met de meest complexe zorgvragen. Nieuwsgierig geworden? Meld je nu aan! https://t.co/ace2uhFWVa
19 uur 19 minuten geleden
VIDEO: Op 10 december 2020 ontvingen het Expertisecentrum Depressie en Overwaal, Expertisecentrum Angst, Dwang en PTSS (beiden #ProPersona) het #TOPGGz-keurmerk via een ZOOM-event. Beleef dit feestelijke moment en bekijk de after movie via https://t.co/6Z4Qx7Zsso. https://t.co/ATm73EXOGo
2 weken 4 dagen geleden
VIDEO: Op 18 februari jl. ontving het #Altrecht Academisch Angstcentrum het #TOPGGz-keurmerk. De uitreiking kreeg coronaproof vorm met een livestream event. Beleef dit feestelijke moment! Bekijk de volledige after movie via https://t.co/LCV9kNzYig of de social teaser hieronder. https://t.co/0Tc74ip6W7
2 weken 4 dagen geleden
Zojuist verschenen: de voorjaarseditie van de #TOPGGz-nieuwsbrief. Boordevol nieuws van en over o.a. alle TOPGGz-afdelingen, de laatste keurmerktoekenningen en het TOPGGz-congres 2021. Nieuwsgierig geworden? https://t.co/mzp7jiYJ01
3 weken 4 dagen geleden
Het #TOPGGz-bestuur feliciteert het Eetstoornis Experts Netwerk (ÉÉN) met het toegekende TOPGGz-keurmerk. Met ÉÉN is voor het eerst een netwerk gecertificeerd waarin de zorgprogramma’s van 2 instellingen (#Parnassia en #Emergis) participeren. Ook is ÉÉN de 50e TOPGGz-afdeling.
3 weken 6 dagen geleden
Back to top