Criteria

 

Om het TOPGGz-keurmerk te verwerven, vindt een beoordeling plaats van de te visiteren eenheid die minstens vier jaar gespecialiseerd is in een specifieke patiëntengroep. Er is bij de te visiteren eenheid sprake van een team met een duidelijke visie op haar specialisatie en op de topklinische functies.

De te visiteren eenheid moet een herkenbare organisatorische eenheid zijn en heeft een op continuïteit gerichte omvang die voldoende is voor de uitvoering van alle topklinische functies. De te visiteren eenheid kan ook een zorgprogramma, zorgpad of formeel netwerk zijn rondom een specifieke en duidelijk te beschrijven patiëntengroep. Er moet aantoonbaar sprake zijn van integratie van hoogspecialistische patiëntenzorg, innovatie, patiëntgebonden onderzoek en kennisoverdracht.  

Tijdens de visitatieprocedure wordt getoetst of de te visiteren eenheid voldoet aan alle criteria. Tevens wordt beoordeeld of alle topklinische functies voldoende geborgd zijn voor minimaal vier jaar, de looptijd van het keurmerk.

Het keurmerk kan toegekend worden aan afdelingen van ggz-instellingen, afdelingen psychiatrie van UMC’s of algemene ziekenhuizen en aan formele netwerken waarin verschillende zorgaanbieders structureel samenwerken.

Het keurmerk wordt verkregen voor een periode van vier jaar. Daarna vindt standaard hervisitatie plaats.

Evaluatie 

Elke vier jaar worden de visitatieprocedure en de criteria geëvalueerd op basis van ervaringen bij de afdelingen, ontwikkelingen in de sector en feedback van samenwerkingspartners. De evaluatie kan leiden tot aanpassing van de visitatieprocedure en/of de criteria.

De laatste evaluatie van de visitatieprocedure en de criteria heeft in 2022 plaatsgevonden.

Voorjaarseditie nieuwsbrief TOPGGz is uit Hierin lees je het laatste nieuws over de TOPGGz-afdelingen en #TOPGGz: https://t.co/uWxuhJK8cxhttps://t.co/qHf2rBSd5X
22 uur 40 minuten geleden
(...), PsyQ EDIT Haaglanden (Parnassia Groep), Afdeling en Kenniscentrum ADHD bij volwassen en ouderen-PsyQ Haaglanden (Parnassia Groep). Het TOPGGz-bestuur feliciteert de afdelingen van harte met dit resultaat! Bekijk hier alle TOPGGz-afdelingen: https://t.co/m9pbHpWLt8 (3/3) https://t.co/BiVNuaMVxf
4 dagen geleden
Na reguliere hervisitatie werd het TOPGGz-keurmerk opnieuw voor vier jaar toegekend aan Specialistisch Centrum Ontwikkelingsstoornissen (SCOS) (Dimence), Polikliniek Angst en Dwang (GGZ inGeest), Polikliniek Depressie. locatie De Nieuwe Valerius (DNV) (GGZ inGeest), (...) (2/3) https://t.co/sZdEyTdjFl
4 dagen geleden
Op 16 maart 2023 heeft het bestuur van de Stichting Topklinische GGz het #TOPGGz-keurmerk voor de komende vier jaar toegekend aan twee nieuwe afdelingen: Transitiepsychiatrie en Academisch centrum voor angst, dwang en trauma, beide onderdeel van Mondriaan. (1/3) https://t.co/ezmAlbfwIo
4 dagen geleden
Overweeg je met jouw afdeling het #TOPGGz-keurmerk te gaan verwerven of ben je dat aan het onderzoeken? Dan is de interactieve online 𝗶𝗻𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝘁𝗶𝗲𝗯𝗶𝗷𝗲𝗲𝗻𝗸𝗼𝗺𝘀𝘁 𝗼𝗽 𝟭𝟴 𝗮𝗽𝗿𝗶𝗹 onmisbaar! Meld je hier aan: https://t.co/hViobftImRhttps://t.co/6eBBSaQdV7
5 dagen geleden
Back to top