Bekostiging topklinische functies

 

TOPGGz ondersteunt de partijen verenigd in het Hoofdlijnenakkoord (HLA) actief om tot een adequate en structurele bekostiging te komen van zowel hoogspecialistische patiëntenzorg als de uitvoering van de topklinische taken (ook wel topreferente taken genoemd). Hierbij ligt de focus en bijdrage van TOPGGz op de inhoud, het proces en het voor het voetlicht brengen van de toegevoegde waarde van de topklinische ggz.

Zorgverzekeraars en gemeenten vergoeden de hoogspecialistische patiëntenzorg (diagnostiek en behandeling) die geboden wordt op een TOPGGz-afdeling. Dit is patiëntenzorg die zich richt op patiënten (en naasten) met zeer complexe en ernstige klachten voor wie de reguliere zorg geen of te weinig soelaas heeft geboden. 

Naast zeer gespecialiseerd diagnostiek en behandeling voeren TOPGGz-afdelingen ook andere taken uit, de zogenaamde topklinische taken. Zij ontwikkelen nieuwe behandelmethoden, verrichten wetenschappelijk onderzoek en dragen hun kennis over aan vakgenoten. Dat doen zij onder andere door consultatie en advies te bieden, lezingen en workshops te houden, hun kennis te delen in kenniscentra en richtlijncommissies. En wetenschappelijk onderzoek te doen en hierover artikelen en handboeken te schrijven.

Zowel de hoogspecialistische patiëntenzorg als het uitvoeren van de topklinische taken door een TOPGGz-afdeling kosten extra tijd en dus geld.  

Al langere tijd geven TOPGGz-afdelingen aan dat er knelpunten zijn in de structurele bekostiging van hun topklinische taken. TOPGGz heeft de afgelopen jaren deze knelpunten geïnventariseerd en ter sprake gebracht bij relevante partijen zoals de Nederlandse ggz, Zorgverzekeraars Nederland, individuele zorgverzekeraars, MIND, beroepsverenigingen, VWS en de NZA. Samen met al deze partijen, verenigd in het Hoofdlijnenakkoord, zijn er inmiddels veel stappen gezet om hier een oplossing voor te vinden.

 

Zorgprestatiemodel    

Het Zorgprestatiemodel is het systeem dat vanaf 2022 de bekostiging van de patiëntenzorg in de curatieve ggz regelt. Binnen dit model is een speciaal tarief gereserveerd voor de hoogspecialistische setting van afdelingen die aantoonbaar hoogspecialistische patiëntenzorg bieden, zoals de afdelingen met het TOPGGz-keurmerk.

Om de inkoop hiervan in goede banen te leiden is een handreiking opgesteld. TOPGGz levert hiervoor ieder kwartaal een overzicht aan de zorgverzekeraars welke afdelingen op dat moment het TOPGGz-keurmerk voeren. Aangezien dit nog een relatief nieuwe bekostigingssystematiek is, wordt er goed gekeken hoe dit in de praktijk werkt en worden eventuele knelpunten opgelost.  

Subsidieregeling voor de topklinische taken 

De topklinische taken zoals hierboven beschreven worden niet bekostigd door de zorgverzekeraars vanuit het Zorgprestatiemodel. Deze taken zijn enorm belangrijk, zowel voor de patiënten en hun naasten als voor de sector. Wetenschappelijk onderzoek, innovatie en kennisverspreiding brengt immers de kwaliteit van de ggz steeds een stap verder, zodat nog meer patiënten een nieuw perspectief op herstel kunnen krijgen. 

Voor de bekostiging van de topklinische taken is er een subsidieregeling bedacht, net zoals er hiervoor in de lichamelijke gezondheidszorg een vergelijkbare subsidieregeling is en er ook de academische component is. 

Deze regeling, waarvan het de bedoeling is dat die door ZonMw zal worden uitgevoerd, ligt op tafel bij de partijen van het Hoofdlijnenakkoord om hier een besluit over te nemen. Het idee van de regeling is dat TOPGGz-afdelingen samenwerken met andere TOPGGz-afdelingen die zich richten op dezelfde patiëntengroep en zo de krachten bundelen in het uitvoeren van hun topklinische taken. Hierin zullen zij naar verwachting samenwerken met de psychiatrische afdelingen van de academische ziekenhuizen. 

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over de subsidieregeling via deze website of de TOPGGz-nieuwsbrief. Aanmelden voor de TOPGGz-nieuwsbrief kan hier

Voorjaarseditie nieuwsbrief TOPGGz is uit Hierin lees je het laatste nieuws over de TOPGGz-afdelingen en #TOPGGz: https://t.co/uWxuhJK8cxhttps://t.co/qHf2rBSd5X
22 uur 40 minuten geleden
(...), PsyQ EDIT Haaglanden (Parnassia Groep), Afdeling en Kenniscentrum ADHD bij volwassen en ouderen-PsyQ Haaglanden (Parnassia Groep). Het TOPGGz-bestuur feliciteert de afdelingen van harte met dit resultaat! Bekijk hier alle TOPGGz-afdelingen: https://t.co/m9pbHpWLt8 (3/3) https://t.co/BiVNuaMVxf
4 dagen geleden
Na reguliere hervisitatie werd het TOPGGz-keurmerk opnieuw voor vier jaar toegekend aan Specialistisch Centrum Ontwikkelingsstoornissen (SCOS) (Dimence), Polikliniek Angst en Dwang (GGZ inGeest), Polikliniek Depressie. locatie De Nieuwe Valerius (DNV) (GGZ inGeest), (...) (2/3) https://t.co/sZdEyTdjFl
4 dagen geleden
Op 16 maart 2023 heeft het bestuur van de Stichting Topklinische GGz het #TOPGGz-keurmerk voor de komende vier jaar toegekend aan twee nieuwe afdelingen: Transitiepsychiatrie en Academisch centrum voor angst, dwang en trauma, beide onderdeel van Mondriaan. (1/3) https://t.co/ezmAlbfwIo
4 dagen geleden
Overweeg je met jouw afdeling het #TOPGGz-keurmerk te gaan verwerven of ben je dat aan het onderzoeken? Dan is de interactieve online 𝗶𝗻𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝘁𝗶𝗲𝗯𝗶𝗷𝗲𝗲𝗻𝗸𝗼𝗺𝘀𝘁 𝗼𝗽 𝟭𝟴 𝗮𝗽𝗿𝗶𝗹 onmisbaar! Meld je hier aan: https://t.co/hViobftImRhttps://t.co/6eBBSaQdV7
5 dagen geleden
Back to top