Bekostiging topklinische functies

 

TOPGGz ondersteunt de partijen verenigd in het Hoofdlijnenakkoord (HLA) actief om tot een adequate en structurele bekostiging te komen van zowel hoogspecialistische patiëntenzorg als de uitvoering van de topklinische taken (ook wel topreferente taken genoemd). Hierbij ligt de focus en bijdrage van TOPGGz op de inhoud, het proces en het voor het voetlicht brengen van de toegevoegde waarde van de topklinische ggz.

Zorgverzekeraars en gemeenten vergoeden de hoogspecialistische patiëntenzorg (diagnostiek en behandeling) die geboden wordt op een TOPGGz-afdeling. Dit is patiëntenzorg die zich richt op patiënten (en naasten) met zeer complexe en ernstige klachten voor wie de reguliere zorg geen of te weinig soelaas heeft geboden. 

Naast zeer gespecialiseerd diagnostiek en behandeling voeren TOPGGz-afdelingen ook andere taken uit, de zogenaamde topklinische taken. Zij ontwikkelen nieuwe behandelmethoden, verrichten wetenschappelijk onderzoek en dragen hun kennis over aan vakgenoten. Dat doen zij onder andere door consultatie en advies te bieden, lezingen en workshops te houden, hun kennis te delen in kenniscentra en richtlijncommissies. En wetenschappelijk onderzoek te doen en hierover artikelen en handboeken te schrijven.

Zowel de hoogspecialistische patiëntenzorg als het uitvoeren van de topklinische taken door een TOPGGz-afdeling kosten extra tijd en dus geld.  

Al langere tijd geven TOPGGz-afdelingen aan dat er knelpunten zijn in de structurele bekostiging van hun topklinische taken. TOPGGz heeft de afgelopen jaren deze knelpunten geïnventariseerd en ter sprake gebracht bij relevante partijen zoals de Nederlandse ggz, Zorgverzekeraars Nederland, individuele zorgverzekeraars, MIND, beroepsverenigingen, VWS en de NZA. Samen met al deze partijen, verenigd in het Hoofdlijnenakkoord, zijn er inmiddels veel stappen gezet om hier een oplossing voor te vinden.

 

Zorgprestatiemodel    

Het Zorgprestatiemodel is het systeem dat vanaf 2022 de bekostiging van de patiëntenzorg in de curatieve ggz regelt. Binnen dit model is een speciaal tarief gereserveerd voor de hoogspecialistische setting van afdelingen die aantoonbaar hoogspecialistische patiëntenzorg bieden, zoals de afdelingen met het TOPGGz-keurmerk.

Om de inkoop hiervan in goede banen te leiden is een handreiking opgesteld. TOPGGz levert hiervoor ieder kwartaal een overzicht aan de zorgverzekeraars welke afdelingen op dat moment het TOPGGz-keurmerk voeren. Aangezien dit nog een relatief nieuwe bekostigingssystematiek is, wordt er goed gekeken hoe dit in de praktijk werkt en worden eventuele knelpunten opgelost.  

Subsidieregeling voor de topklinische taken 

De topklinische taken zoals hierboven beschreven worden niet bekostigd door de zorgverzekeraars vanuit het Zorgprestatiemodel. Deze taken zijn enorm belangrijk, zowel voor de patiënten en hun naasten als voor de sector. Wetenschappelijk onderzoek, innovatie en kennisverspreiding brengt immers de kwaliteit van de ggz steeds een stap verder, zodat nog meer patiënten een nieuw perspectief op herstel kunnen krijgen. 

Voor de bekostiging van de topklinische taken is er een subsidieregeling bedacht, net zoals er hiervoor in de lichamelijke gezondheidszorg een vergelijkbare subsidieregeling is en er ook de academische component is. 

Deze regeling, waarvan het de bedoeling is dat die door ZonMw zal worden uitgevoerd, ligt op tafel bij de partijen van het Hoofdlijnenakkoord om hier een besluit over te nemen. Het idee van de regeling is dat TOPGGz-afdelingen samenwerken met andere TOPGGz-afdelingen die zich richten op dezelfde patiëntengroep en zo de krachten bundelen in het uitvoeren van hun topklinische taken. Hierin zullen zij naar verwachting samenwerken met de psychiatrische afdelingen van de academische ziekenhuizen. 

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over de subsidieregeling via deze website of de TOPGGz-nieuwsbrief. Aanmelden voor de TOPGGz-nieuwsbrief kan hier

Het #TOPGGz-onderzoeksnetwerk Angst, Dwang en Trauma presenteerde maandag 28 november 2022 het webinar over Dwang. De best practice adviezen, de presentatie en het gehele webinar staan vanaf nu op de website van TOPGGz. https://t.co/nB2034gX6z
3 dagen geleden
Welke adviezen geven TOPGGz-afdelingen voor meetinstrumenten voor #screening, #diagnostiek en #monitoring van #dwangstoornissen en welke intensieve behandelmogelijkheden zijn er? Meld je aan voor het webinar hierover op ma 28/11 van 12.00-13.30 uur: https://t.co/sGc5SDnqL5https://t.co/k3cgGCBg9K
1 week geleden
RT @toineschoutens: Eind 2022 start PsyQ een onderzoek naar het effect van de lichttherapie met bril of -bak op #ADHD, #stemming en #slaap. Dit onderzoek wordt uitgevoerd op de TOPGGz afdeling ADHD bij volwassenen in Den Haag https://t.co/uF1oq3CPmQ#lichtbril#winterdip#winterblues#propeaq
2 weken geleden
RT @ESGMogendorff: Lunchbijeenkomst om kennis uit te wisselen tussen #TOPGGz en #deNederlandseggz. Samen zijn we sterker! https://t.co/fAKvI0kppk
2 weken geleden
De samenwerkende TOPGGz-afdelingen voor dwang presenteren tijdens een webinar op 28/11 hun adviezen voor meetinstrumenten voor screening, diagnostiek en monitoring van dwangstoornissen en de intensieve behandelmogelijkheden bij TOPGGz-afdelingen. https://t.co/EbAXi7Z5HGhttps://t.co/2EszCOkwE5
3 weken geleden
Back to top