Voorbereiding en begeleiding

 

Om in aanmerking te komen voor het TOPGGz-keurmerk moet een afdeling (of een zorgprogramma, zorgpad of formeel netwerk) aantonen dat zij zeer gespecialiseerde patiëntenzorg combineert met het ontwikkelen van innovatieve behandelmethoden, wetenschappelijk onderzoek en structurele kennisoverdracht. Dit is vastgelegd in veertien criteria.

Is een afdeling er van overtuigd dat zij aantoonbaar aan alle criteria voldoet, dan kan ze besluiten op te gaan voor het keurmerk. Een visitatieprocedure vraagt de nodige voorbereiding van een afdeling en TOPGGz zal de afdeling hierbij begeleiden. De volledige visitatieprocedure duurt ongeveer een half jaar.

Indicatiegesprek

Voorafgaand aan een aanmelding voor een visitatie vindt een indicatiegesprek plaats. Vóór het indicatiegesprek vult de afdeling het quick scan-formulier in. Op basis daarvan wordt in een open gesprek gezamenlijk bekeken of de afdeling een reële kans maakt het keurmerk te verwerven.

Aanmelden en planning

Nadat het indicatiegesprek heeft plaatsgevonden en dit uitgewezen heeft dat een visitatie kansrijk is, kan de afdeling zich aanmelden en een visitatiedatum reserveren. Elk jaar zijn maximaal vijftien visitatiedata beschikbaar waarop een visitatie kan plaatsvinden.

Om een afdeling aan te melden moet het aanmeldformulier worden ingevuld en als pdf worden gemaild naar visitatiecommissie@topggz.nl. Belangrijk is dat het aanmeldformulier wordt ondertekend door de raad van bestuur van de instelling. De raad van bestuur waar de afdeling formeel aan rapporteert is namelijk verantwoordelijk voor het commitment aan de afdeling. 

Voor afdelingen die het TOPGGz-keurmerk al voeren, vindt standaard na vier jaar een hervisitatie plaats. Een afdeling ontvangt hierover tijdig bericht.

Informatiebijeenkomst

Het TOPGGz-bureau biedt begeleiding bij het voorbereiden van de visitatieprocedure. Jaarlijks organiseert TOPGGz daarvoor een (online) informatiebijeenkomst. Daarin wordt verteld aan welke criteria een afdeling moet voldoen, wordt toegelicht hoe een afdeling kan aantonen dat zij voldoet aan de criteria en wat zij moet doen om de visitatieprocedure in gang te zetten.  

Geïnteresseerd in het verwerven van het TOPGGz-keurmerk? Of in voorbereiding op een (her)visitatie? Meer informatie vind je in de opname van de informatiebijeenkomst van juni 2022

Voorjaarseditie nieuwsbrief TOPGGz is uit Hierin lees je het laatste nieuws over de TOPGGz-afdelingen en #TOPGGz: https://t.co/uWxuhJK8cxhttps://t.co/qHf2rBSd5X
1 dag geleden
(...), PsyQ EDIT Haaglanden (Parnassia Groep), Afdeling en Kenniscentrum ADHD bij volwassen en ouderen-PsyQ Haaglanden (Parnassia Groep). Het TOPGGz-bestuur feliciteert de afdelingen van harte met dit resultaat! Bekijk hier alle TOPGGz-afdelingen: https://t.co/m9pbHpWLt8 (3/3) https://t.co/BiVNuaMVxf
4 dagen geleden
Na reguliere hervisitatie werd het TOPGGz-keurmerk opnieuw voor vier jaar toegekend aan Specialistisch Centrum Ontwikkelingsstoornissen (SCOS) (Dimence), Polikliniek Angst en Dwang (GGZ inGeest), Polikliniek Depressie. locatie De Nieuwe Valerius (DNV) (GGZ inGeest), (...) (2/3) https://t.co/sZdEyTdjFl
4 dagen geleden
Op 16 maart 2023 heeft het bestuur van de Stichting Topklinische GGz het #TOPGGz-keurmerk voor de komende vier jaar toegekend aan twee nieuwe afdelingen: Transitiepsychiatrie en Academisch centrum voor angst, dwang en trauma, beide onderdeel van Mondriaan. (1/3) https://t.co/ezmAlbfwIo
4 dagen geleden
Overweeg je met jouw afdeling het #TOPGGz-keurmerk te gaan verwerven of ben je dat aan het onderzoeken? Dan is de interactieve online 𝗶𝗻𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝘁𝗶𝗲𝗯𝗶𝗷𝗲𝗲𝗻𝗸𝗼𝗺𝘀𝘁 𝗼𝗽 𝟭𝟴 𝗮𝗽𝗿𝗶𝗹 onmisbaar! Meld je hier aan: https://t.co/hViobftImRhttps://t.co/6eBBSaQdV7
5 dagen geleden
Back to top