Voorbereiding en begeleiding

 

Om in aanmerking te komen voor het TOPGGz-keurmerk moet een afdeling (of een zorgprogramma, zorgpad of formeel netwerk) aantonen dat zij zeer gespecialiseerde patiëntenzorg combineert met het ontwikkelen van innovatieve behandelmethoden, wetenschappelijk onderzoek en structurele kennisoverdracht. Dit is vastgelegd in veertien criteria.

Is een afdeling er van overtuigd dat zij aantoonbaar aan alle criteria voldoet, dan kan ze besluiten op te gaan voor het keurmerk. Een visitatieprocedure vraagt de nodige voorbereiding van een afdeling en TOPGGz zal de afdeling hierbij begeleiden. De volledige visitatieprocedure duurt ongeveer een half jaar.

Indicatiegesprek

Voorafgaand aan een aanmelding voor een visitatie vindt een indicatiegesprek plaats. Vóór het indicatiegesprek vult de afdeling het quick scan-formulier in. Op basis daarvan wordt in een open gesprek gezamenlijk bekeken of de afdeling een reële kans maakt het keurmerk te verwerven.

Aanmelden en planning

Nadat het indicatiegesprek heeft plaatsgevonden en dit uitgewezen heeft dat een visitatie kansrijk is, kan de afdeling zich aanmelden en een visitatiedatum reserveren. Elk jaar zijn maximaal vijftien visitatiedata beschikbaar waarop een visitatie kan plaatsvinden.

Om een afdeling aan te melden moet het aanmeldformulier worden ingevuld en als pdf worden gemaild naar visitatiecommissie@topggz.nl. Belangrijk is dat het aanmeldformulier wordt ondertekend door de raad van bestuur van de instelling. De raad van bestuur waar de afdeling formeel aan rapporteert is namelijk verantwoordelijk voor het commitment aan de afdeling. 

Voor afdelingen die het TOPGGz-keurmerk al voeren, vindt standaard na vier jaar een hervisitatie plaats. Een afdeling ontvangt hierover tijdig bericht.

Informatiebijeenkomst

Het TOPGGz-bureau biedt begeleiding bij het voorbereiden van de visitatieprocedure. Jaarlijks organiseert TOPGGz daarvoor een (online) informatiebijeenkomst. Daarin wordt verteld aan welke criteria een afdeling moet voldoen, wordt toegelicht hoe een afdeling kan aantonen dat zij voldoet aan de criteria en wat zij moet doen om de visitatieprocedure in gang te zetten.  

Geïnteresseerd in het verwerven van het TOPGGz-keurmerk? Of in voorbereiding op een (her)visitatie? Meer informatie vind je in de webvideo 'Hoe verwerf je het TOPGGz-keurmerk?' en in de opname van de informatiebijeenkomst van juni 2022

Het #TOPGGz-onderzoeksnetwerk Angst, Dwang en Trauma presenteerde maandag 28 november 2022 het webinar over Dwang. De best practice adviezen, de presentatie en het gehele webinar staan vanaf nu op de website van TOPGGz. https://t.co/nB2034gX6z
2 dagen geleden
Welke adviezen geven TOPGGz-afdelingen voor meetinstrumenten voor #screening, #diagnostiek en #monitoring van #dwangstoornissen en welke intensieve behandelmogelijkheden zijn er? Meld je aan voor het webinar hierover op ma 28/11 van 12.00-13.30 uur: https://t.co/sGc5SDnqL5https://t.co/k3cgGCBg9K
1 week geleden
RT @toineschoutens: Eind 2022 start PsyQ een onderzoek naar het effect van de lichttherapie met bril of -bak op #ADHD, #stemming en #slaap. Dit onderzoek wordt uitgevoerd op de TOPGGz afdeling ADHD bij volwassenen in Den Haag https://t.co/uF1oq3CPmQ#lichtbril#winterdip#winterblues#propeaq
2 weken geleden
RT @ESGMogendorff: Lunchbijeenkomst om kennis uit te wisselen tussen #TOPGGz en #deNederlandseggz. Samen zijn we sterker! https://t.co/fAKvI0kppk
2 weken geleden
De samenwerkende TOPGGz-afdelingen voor dwang presenteren tijdens een webinar op 28/11 hun adviezen voor meetinstrumenten voor screening, diagnostiek en monitoring van dwangstoornissen en de intensieve behandelmogelijkheden bij TOPGGz-afdelingen. https://t.co/EbAXi7Z5HGhttps://t.co/2EszCOkwE5
3 weken geleden
Back to top