Certificeren

 

TOPGGz certificeert afdelingen die hoogspecialistische zorg aanbieden met het TOPGGz-keurmerk. Het keurmerk laat zien waar patiënten voor deze hoogspecialistische diagnostiek en behandeling terecht kunnen. Deze kerntaak bestaat uit verschillende activiteiten.

Certificering uitvoeren

De certificering van het TOPGGz-keurmerk bij afdelingen uitvoeren op basis van strenge en goed geoperationaliseerde criteria en een transparante en betekenisvolle visitatieprocedure. 

Visitatieprocedure en criteria evalueren

De visitatieprocedure en de criteria eens in de vier jaar evalueren. De criteria worden indien wenselijk aangescherpt. Naast de beoordeling van de criteria zelf, meer accent leggen op de betekenisvolle bijdrage die de visitatieprocedure kan leveren aan het (door)ontwikkelen van de topklinische functies. Tenslotte de visitatieprocedure verder optimaliseren.

De laatste evaluatie heeft in 2022 plaatsgevonden. Dit heeft geleid tot de criteria 2023-2027 en de visitatieprocedure 2023-2027.

Patiëntenperspectief integreren

Patiëntenparticipatie en het patiëntenperspectief in zowel het uitvoeren van de topklinische functies door de afdelingen als binnen de TOPGGz-visitatieprocedure integreren.

Afdelingen ondersteunen en begeleiden

De begeleidingsmogelijkheden voor afdelingen die het keurmerk willen verwerven verder uitbreiden. En daarnaast optimale ondersteuning/begeleiding bieden aan afdelingen gedurende het gehele proces van belangstelling tot en met de daadwerkelijke certificering. 

Voorbereiding en begeleiding
Visitatieprocedure
Criteria
Toekenning TOPGGz-keurmerk
Contributieregeling
Visitatieweb

TOPGGz ontwikkelt verschillende activiteiten om patiëntenparticipatie optimaal vorm te geven. Een voorbeeld van zo’n activiteit is het stimuleren van ervaringsdeskundigheid en co-creatie op de werkvloer van TOPGGz-afdelingen. https://t.co/CcaGUKTg3Qhttps://t.co/lfZo478a99
1 maand 1 week geleden
Op 18/04/23 organiseerde #TOPGGz haar jaarlijkse informatiebijeenkomst. Heb je de bijeenkomst gemist? Meer informatie vind je in de opname van een eerder webinar over de criteria en de visitatieprocedure voor het verwerven van het TOPGGz-keurmerk. https://t.co/O51CpZlcTBhttps://t.co/VVQsPlpqOL
1 maand 1 week geleden
De jaarlijkse interactieve informatiebijeenkomst van @TOPGGz van afgelopen dinsdag werd goed bezocht. Ruim 30 deelnemers met interesse in het verwerven van het TOPGGz-keurmerk of in voorbereiding op een (her)visitatie schoven virtueel aan. https://t.co/7SQfZoIEix
1 maand 1 week geleden
Op 06/04/23 nam het Psychotraumacentrum Zuid Nederland (@ReiniervanArkel) het TOPGGz-keurmerk in ontvangst. Het centrum is daarmee opnieuw bevestigd in zijn expertise in de hoogspecialistische zorg voor vaak ernstig getraumatiseerde cliënten. https://t.co/DIqLqwaCeLhttps://t.co/vgRrMIInVf
1 maand 3 weken geleden
Vandaag is het Wereld Autisme Dag. Er zijn zes TOPGGz-afdelingen met autisme als specialisatie, zowel voor kinderen, volwassenen als ouderen. Ze hebben een bovenregionale functie en behandelaars kunnen er terecht voor consultatie, adviesen second opinion. https://t.co/W2JOgfNcn1https://t.co/x1n9m0Z5KS
1 maand 4 weken geleden
Back to top