Certificeren

 

TOPGGz certificeert afdelingen die hoogspecialistische zorg aanbieden met het TOPGGz-keurmerk. Het keurmerk laat zien waar patiënten voor deze hoogspecialistische diagnostiek en behandeling terecht kunnen. Deze kerntaak bestaat uit verschillende activiteiten.

Certificering uitvoeren

De certificering van het TOPGGz-keurmerk bij afdelingen uitvoeren op basis van strenge en goed geoperationaliseerde criteria en een transparante en betekenisvolle visitatieprocedure. 

Visitatieprocedure en criteria evalueren

De visitatieprocedure en de criteria eens in de vier jaar evalueren. De criteria worden indien wenselijk aangescherpt. Naast de beoordeling van de criteria zelf, komt meer accent te liggen op de betekenisvolle bijdrage die de visitatieprocedure kan leveren aan het (door)ontwikkelen van de topklinische functies. De visitatieprocedure wordt ook verder geoptimaliseerd.

De laatste evaluatie heeft in 2022 plaatsgevonden. Dit heeft geleid tot de criteria 2023-2027 en de visitatieprocedure 2023-2027.   

Patiëntenperspectief integreren

Patiëntenparticipatie en het patiëntenperspectief in zowel het uitvoeren van de topklinische functies door de afdelingen als binnen de TOPGGz-visitatieprocedure integreren.

Afdelingen ondersteunen en begeleiden

De begeleidingsmogelijkheden voor afdelingen die het keurmerk willen verwerven verder uitbreiden. En daarnaast optimale ondersteuning/begeleiding bieden aan afdelingen gedurende het gehele proces van belangstelling tot en met de daadwerkelijke certificering. 

Voorbereiding en begeleiding
Visitatieprocedure
Criteria
Toekenning TOPGGz-keurmerk
Contributie- en visitatiekosten
Visitatieweb

De samenwerkende #TOPGGz-afdelingen voor #angst presenteren tijdens een #webinar op 10/10 hun adviezen voor meetinstrumenten voor screening, diagnostiek en monitoring van #angststoornissen en de intensieve #behandelmogelijkheden. Lees meer: https://t.co/RhbyrPALYLhttps://t.co/mY9QgXKQ8A
2 uur 48 minuten geleden
@Altrecht Psychosomatiek Eikenboom kreeg dinsdag 27 september het @TOPGGz -keurmerk uitgereikt door Monique van Bueren, senior adviseur van de Stichting Topklinische GGz. Het is de vierde keer dat het bestuur van TOPGGz het keurmerk aan deze afdeling heeft toegekend. https://t.co/Zgg5YoDcJx
8 uur 42 minuten geleden
De NVvP @psychiaters, FGZPT en @VenVN hebben accreditatiepunten toegekend aan het #TOPGGz-jubileumcongres in het kader van #nascholing. Voor de leden van de NVvP en de FGzPt gaat het om één punt, voor de leden van de VenVN om drie punten. https://t.co/JGkA6i1U6Ihttps://t.co/ed5CqYilTM
3 dagen geleden
Het #TOPGGz-jubileumcongres van 12 oktober a.s. is met één punt als nascholing psychiatrie geaccrediteerd door de #NVvP@psychiaters. Meer informatie over het #TOPGGz-jubileumcongres: https://t.co/AbLitl60Bx
1 week geleden
RT @ESGMogendorff: Een warm applaus voor 2 afdelingen van @GGZinGeest die vandaag het #TOPGGz-keurmerk (zeer verdiend!) ontvingen! Zorglijnen bipolair en ouderen/Neuropsychiatrie 🍾🎉 https://t.co/QlnwTc0WXh
1 week geleden
Back to top