Visitatieprocedure

 

Om het keurmerk te verwerven of te behouden doorloopt een afdeling (gedurende de visitatieprocedure de 'te visiteren eenheid’ genoemd) een visitatieprocedure die ongeveer een half jaar duurt. 

Na aanmelding voert de te visiteren eenheid uiterlijk acht weken voordat de visitatie plaatsvindt een interne audit uit. Hierin wordt door de te visiteren eenheid de naleving van de criteria schriftelijk onderbouwd, daar waar vereist met behulp van standaard formats.

Na de interne audit vindt de daadwerkelijke visitatie plaats, waarin uitgebreid en samen met de te visiteren eenheid wordt stil gestaan bij alle criteria

De visitatie wordt uitgevoerd door een visitatieteam. Een visitatieteam kent voor elke visitatie een andere samenstelling bestaande uit een van de voorzitters van de visitatiecommissie, de directeur, senior adviseur of manager bureau en certificering van TOPGGz, twee leden van de visitatiecommissie en een van de secretarissen van TOPGGz. 

Het visitatieteam verzorgt, na hoor en wederhoor, het visitatieverslag ten behoeve van de visitatiecommissie. De visitatiecommissie beoordeelt de visitatie en adviseert het TOPGGz-bestuur over het wel of niet toekennen van het TOPGGz-keurmerk. Het bestuur neemt in de bestuursvergadering, die vier keer per jaar plaatsvindt, het definitieve besluit over de toekenning van het TOPGGz-keurmerk. 

Een schematische weergave van de visitatieprocedure vind je hier.

Het #TOPGGz-onderzoeksnetwerk Angst, Dwang en Trauma presenteerde maandag 28 november 2022 het webinar over Dwang. De best practice adviezen, de presentatie en het gehele webinar staan vanaf nu op de website van TOPGGz. https://t.co/nB2034gX6z
3 dagen geleden
Welke adviezen geven TOPGGz-afdelingen voor meetinstrumenten voor #screening, #diagnostiek en #monitoring van #dwangstoornissen en welke intensieve behandelmogelijkheden zijn er? Meld je aan voor het webinar hierover op ma 28/11 van 12.00-13.30 uur: https://t.co/sGc5SDnqL5https://t.co/k3cgGCBg9K
1 week geleden
RT @toineschoutens: Eind 2022 start PsyQ een onderzoek naar het effect van de lichttherapie met bril of -bak op #ADHD, #stemming en #slaap. Dit onderzoek wordt uitgevoerd op de TOPGGz afdeling ADHD bij volwassenen in Den Haag https://t.co/uF1oq3CPmQ#lichtbril#winterdip#winterblues#propeaq
2 weken geleden
RT @ESGMogendorff: Lunchbijeenkomst om kennis uit te wisselen tussen #TOPGGz en #deNederlandseggz. Samen zijn we sterker! https://t.co/fAKvI0kppk
2 weken geleden
De samenwerkende TOPGGz-afdelingen voor dwang presenteren tijdens een webinar op 28/11 hun adviezen voor meetinstrumenten voor screening, diagnostiek en monitoring van dwangstoornissen en de intensieve behandelmogelijkheden bij TOPGGz-afdelingen. https://t.co/EbAXi7Z5HGhttps://t.co/2EszCOkwE5
3 weken geleden
Back to top