Visitatieprocedure

 

Om het keurmerk te verwerven of te behouden doorloopt een afdeling (gedurende de visitatieprocedure de 'te visiteren eenheid’ genoemd) een visitatieprocedure die ongeveer een half jaar duurt. 

Na aanmelding voert de te visiteren eenheid uiterlijk acht weken voordat de visitatie plaatsvindt een interne audit uit. Hierin wordt door de te visiteren eenheid de naleving van de criteria schriftelijk onderbouwd, daar waar vereist met behulp van standaard formats.

Na de interne audit vindt de daadwerkelijke visitatie plaats, waarin uitgebreid en samen met de te visiteren eenheid wordt stil gestaan bij alle criteria

De visitatie wordt uitgevoerd door een visitatieteam. Een visitatieteam kent voor elke visitatie een andere samenstelling bestaande uit een van de voorzitters van de visitatiecommissie, de directeur, senior adviseur of manager bureau en certificering van TOPGGz, twee leden van de visitatiecommissie en een van de secretarissen van TOPGGz. 

Het visitatieteam verzorgt, na hoor en wederhoor, het visitatieverslag ten behoeve van de visitatiecommissie. De visitatiecommissie beoordeelt de visitatie en adviseert het TOPGGz-bestuur over het wel of niet toekennen van het TOPGGz-keurmerk. Het bestuur neemt in de bestuursvergadering, die vier keer per jaar plaatsvindt, het definitieve besluit over de toekenning van het TOPGGz-keurmerk. 

Een schematische weergave van de visitatieprocedure vind je hier.

Voorjaarseditie nieuwsbrief TOPGGz is uit Hierin lees je het laatste nieuws over de TOPGGz-afdelingen en #TOPGGz: https://t.co/uWxuhJK8cxhttps://t.co/qHf2rBSd5X
21 uur geleden
(...), PsyQ EDIT Haaglanden (Parnassia Groep), Afdeling en Kenniscentrum ADHD bij volwassen en ouderen-PsyQ Haaglanden (Parnassia Groep). Het TOPGGz-bestuur feliciteert de afdelingen van harte met dit resultaat! Bekijk hier alle TOPGGz-afdelingen: https://t.co/m9pbHpWLt8 (3/3) https://t.co/BiVNuaMVxf
4 dagen geleden
Na reguliere hervisitatie werd het TOPGGz-keurmerk opnieuw voor vier jaar toegekend aan Specialistisch Centrum Ontwikkelingsstoornissen (SCOS) (Dimence), Polikliniek Angst en Dwang (GGZ inGeest), Polikliniek Depressie. locatie De Nieuwe Valerius (DNV) (GGZ inGeest), (...) (2/3) https://t.co/sZdEyTdjFl
4 dagen geleden
Op 16 maart 2023 heeft het bestuur van de Stichting Topklinische GGz het #TOPGGz-keurmerk voor de komende vier jaar toegekend aan twee nieuwe afdelingen: Transitiepsychiatrie en Academisch centrum voor angst, dwang en trauma, beide onderdeel van Mondriaan. (1/3) https://t.co/ezmAlbfwIo
4 dagen geleden
Overweeg je met jouw afdeling het #TOPGGz-keurmerk te gaan verwerven of ben je dat aan het onderzoeken? Dan is de interactieve online 𝗶𝗻𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝘁𝗶𝗲𝗯𝗶𝗷𝗲𝗲𝗻𝗸𝗼𝗺𝘀𝘁 𝗼𝗽 𝟭𝟴 𝗮𝗽𝗿𝗶𝗹 onmisbaar! Meld je hier aan: https://t.co/hViobftImRhttps://t.co/6eBBSaQdV7
5 dagen geleden
Back to top