Missie TOPGGz

Hoogspecialistische ggz beoordelen, vaststellen, stimuleren en faciliteren zodat deze voor alle patiënten die dit nodig hebben, transparant, toegankelijk, (kosten) effectief en beschikbaar is en voldoet aan inzichtelijke en hoogwaardige kwaliteitscriteria.

Hiermee beoogt TOPGGz een impuls te geven aan kwaliteit, innovatie en doelmatigheid van de ggz.

Kerntaken

Het is de ambitie van TOPGGz om met het vaststellen van hoogspecialistische ggz (certificering) en het faciliteren en stimuleren hiervan een belangrijke bijdrage te leveren aan het herstel van patiënten in de ggz. 

TOPGGz heeft drie kerntaken:

  • Het certificeren van hoogspecialistische ggz met het TOPGGz-keurmerk;
  • Het ontsluiten van kennis en informatie (en zo de meerwaarde voor de patiënt inzichtelijk maken);
  • Het ondersteunen van de afdelingen bij het uitvoeren van de topklinische functies.

In het Strategisch Plan TOPGGz 2015-2020 'Experts in complexe zorg' kun je alles lezen over de strategische keuzes, positionering en prioriteiten van TOPGGz.

Strategisch Plan

Het bestuur

Het TOPGGz-bestuur bestaat uit vier bestuursleden (allen voorzitters of leden Raden van Bestuur van participerende instellingen) en een onafhankelijk voorzitter.

Prof. dr. Werner Brouwer

Prof. dr. Werner Brouwer

Hoogleraar Gezondheidseconomie Erasmus School of Health Policy & Management

Voorzitter bestuur TOPGGz Lid Dagelijks Bestuur  
Marc Blom

Dr. Marc Blom

Raad van Bestuur / psychiater Parnassia Groep

Portefeuille: Kennis netwerken en samenwerking met stakeholders en professionals
Lex de Grunt

Drs. Lex de Grunt CMA RI

Raad van Bestuur Stichting Altrecht

Portefeuille: Bekostiging en stelsel, penningmeester
Erica Harteveld

Drs. Erica Harteveld

Raad van Bestuur Karakter

   
Walter Franken

Drs. Walter Franken

Raad van Bestuur de Viersprong

Bureau

De werkzaamheden van TOPGGz worden uitgevoerd door het bureau.
Bij het bureau zijn zeven medewerkers werkzaam.

Ellen Mogendorff

Drs. Ellen Mogendorff

Directeur

06 - 20 49 42 64 
Rianne Elderkamp

Rianne Elderkamp MSc

Secretaris visitatiecommissie

06 - 11 52 09 42  
Carola van 't Hof

Carola van 't Hof

Medewerker bureau en projecten

06 - 22 69 34 78 
Karin Hakkert

Karin Hakkert

Secretaresse

06 - 15 59 86 45
Kim Jansen-Hendriks

Kim Jansen-Hendriks

Communicatieadviseur

06 - 12 74 14 24 
Marina Laureau

Marina Laureau

Financiën

06 - 54 20 44 66  
Elske de Ruiter

Elske de Ruiter MSc

Secretaris visitatiecommissie

06-82 84 53 58
foto Monique van Bueren

Monique van Bueren

Senior Adviseur

06 - 15 85 18 12 

Netwerkorganisatie

TOPGGz is een netwerkorganisatie. Dat wil zeggen dat rond verschillende relevante thema’s netwerken zijn opgericht waar de deelnemende instellingen professionals voor afvaardigen en waarin we gezamenlijk werken aan het verbeteren van topklinische functies en het inzichtelijk maken van de uitkomsten hiervan. Op deze wijze is de betrokkenheid van de deelnemende instellingen bij elkaar en bij het TOPGGz-initiatief groot en kan gebruik maken van de kennis en ervaring binnen de instellingen. Het bureau heeft een faciliterende rol.
Er zijn netwerken rondom de volgende thema’s

  • Certificering
  • Kwaliteit en doelmatigheid
  • Bekostiging
  • PR en communicatie
Back to top