Centrum voor ouderen- en neuropsychiatrie

GGZ inGeest

Het Centrum voor ouderen- en neuropsychiatrie behandelt patiënten met complexe stemmingsstoornissen (depressie en bipolair) die ook forse cognitieve of somatische problemen hebben en patiënten met neuropsychiatrische aandoeningen.

Hoofd- en sublocatie

Amstelveenseweg 589
1081 JC Amsterdam

Telefoon

Leeftijdscategorie
26-64 jaar
> 65 jaar
Beschrijving

Patiënten met complexe stemmingsstoornissen (depressie en bipolair) met forse cognitieve of somatische comorbiditeit en neuropsychiatrische aandoeningen. 

DSM V classificatie

DSM 5: unipolaire depressie en bipolaire stoornis, cognitieve stoornis NAO

Waar bestaat de diagnostiek uit?

Diagnostiek van complexe stemmingsstoornissen (depressie en bipolair) wordt poliklinisch (1 dagdeel) of klinisch (2 weken) gedaan. Er wordt gebruik gemaakt van vragenlijsten om depressie symptomen in kaart te brengen en geheugenfuncties te onderzoeken. Er wordt lichamelijk onderzoek en neuropsychologisch onderzoek gedaan en er vinden gesprekken plaats met de patiënt en zijn/haar naasten. Op indicatie wordt een MRI scan van de hersenen gemaakt. 

Neuropsychiatrie
De afdeling werkt nauw samen met het VUMC Alzheimercentrum. Op 1 dag worden verschillende onderzoeken verricht om te weten te komen of de klachten worden veroorzaakt door een vorm van dementie of een andere hersenziekte. Er wordt neuropsychologisch onderzoek, een MRI scan van de hersenen, een EEG en een ruggenprik afgenomen. De uitslag van de bevindingen vindt plaats op het neuropsychiatriespreekuur. 
Ook kan besloten worden om een patiënt op te nemen (2 weken) om uitgebreid informatie te verzamelen over de toestand van de patiënt. Er wordt lichamelijk onderzoek en neuropsychologisch onderzoek gedaan en er vinden gesprekken plaats met de patiënt en zijn/haar naasten.

Hoe intensief is deze voor de patient?

De diagnostiek kan bestaan uit 1 dagdeel of een klinisch diagnostiektraject van 2 weken.

Behandeling
Ambulant
Klinisch (gesloten)
Klinisch (open)
Thuisbehandeling
Beschrijving

Patiënten kunnen zowel poliklinisch als klinisch behandeld worden. De behandeling is georganiseerd in zorgpaden. 

Zorgpad Electroconvulsieve therapie voor patiënten met ernstige psychiatrische problemen (stemming, psychosen) die cerebrale en somatische comorbiditeit hebben. Het gaat om patiënten waarbij lichamelijke of cognitieve achteruitgang adequate behandeling van psychiatrische symptomen in de weg staan. Om toch ECT toe te kunnen passen is zeer specialistische kennis nodig. Er wordt intensief samen gewerkt met ouderengeneeskunde/geriatrie, anesthesie en het Alzheimercentrum. De psychiatrische problemen, lichamelijke gezondheid en geheugenfunctie worden tijdens de behandeling systematisch gemonitord. 

Zorgpad Neuropsychiatrie voor patiënten met laat ontstane gedragsverandering. Het gaat om patiënten met ernstige onbegrepen gedragsstoornissen. Dit zorgpad is ontwikkeld in samenwerking met het Alzheimercentrum van VUmc en is gericht op diagnosestelling. Patiënten worden op een  gezamenlijk spreekuur beoordeeld of opgenomen voor een klinisch diagnostiektraject.

Naam en beschrijving
Rivastigmine medicatie om bijwerkingen van ECT te verminderen
Doelgroep

Ernstig depressieve patiënten met cerebrale en/of somatische comorbiditeit waarbij behandeling in de specialistische ggz geen resultaat heeft opgeleverd en waar geen alternatieve behandelopties voorhanden zijn.

Methodiek

Patiënten krijgen een medicament toegediend (rivastigmine) om de kans op een bijwerking (een interictaal delier) na een ECT behandeling te voorkomen.

Effectiviteitsonderzoek

De interventie wordt onderzocht in een internationale multicentre trial (Recall studie).

Naam en beschrijving
LOF: Laat Ontstane Frontaal syndroom
Doelgroep

Patiënten met onbegrepen gedragsstoornissen.

Methodiek

Het nieuwe aan deze behandeling is dat het een geïntegreerde aanpak is om de gedragsverandering van de patiënt en de gedragsproblemen te analyseren en eventueel te behandelen. Tot nu toe worden de meeste patiënten namelijk alleen neurologisch geëvalueerd óf voor gedragsstoornissen in de ggz behandeld. Het is een samenwerking van de afdeling met de afdelingen neurologie en het alzheimercentrum van VUMC. Er vindt multidisciplinaire diagnostiek en behandeling plaats.  

Uitstroomcriteria

Na het diagnostische traject gaat patiënt terug naar verwijzer. Na behandeling met ECT gaat patiënt ook terug naar de verwijzer. Binnen het zorgpad ECT worden patiënten na 6 maanden en 5 jaar opgeroepen voor evaluatie. Binnen het zorgpad neuropsychiatrie is dat na 1 en 2 jaar.

Hoe wordt een second opinion aangevraagd?

De afdeling verricht second opinions. Dit kan een kortdurend traject zijn (1 dagdeel). In sommige gevallen wordt een opname van 2 weken voorgesteld om uitgebreid informatie te verzamelen over de toestand van de patiënt.

Naam
prof. dr.
M.L.
(Max)
Stek
Specialisatie

Ouderenpsychiater, met als specialisme affectieve stoornissen en ECT.

Contactgegevens

(020) 788 55 65 - m.stek@ggzingeest.nl

Naam
dr.
A.
(Annemiek)
Dols
Specialisatie

Psychiater, met als specialisme bipolaire stoornis, neuropsychiatrie en ECT.

Contactgegevens

(020) 788 55 65 - a.dols@ggzingeest.nl

Naam
dr.
D.
(Didi)
Rhebergen
Specialisatie

Ouderenpsychiater met als specialisatie complexe stemmingstoornissen, neuropsychiatrie, motorische stoornissen en somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke symptomen (SOLK).

Contactgegevens

(020) 788 55 65 - d.rhebergen@ggzingeest.nl

Consultatie en adviesmogelijkheden voor verwijzers

De afdeling biedt Consultatie & Advies aan het VUMC bij het Alzheimer Centrum en bij het Centrum voor ouderengeneeskunde. De psychiaters van de afdeling zijn vaste consulent bij de behandelbesprekingen van deze centra. 
De afdeling biedt Consultatie & Advies aan psychiaters, andere medisch specialisten, psychologen.
De afdeling biedt Consultatie & Advies aan specialisten ouderengeneeskunde van verschillende verpleeghuizen binnen en buiten de regio.
En er wordt op locatie consultatie gegeven voor ECT-indicaties.

Beschrijving doelstelling zorgaanbod

De doelstelling van het Centrum ouderen en neuropsychiatrie is het stellen van de juiste diagnose en geven van een behandeladvies bij ernstige stemmingsstoornissen en laat ontstane gedragsproblemen.

Beschrijving klinische effecten van het zorgaanbod

Het Centrum ouderen en neuropsychiatrie doet structureel onderzoek naar het effect van behandelingen.

Met welk instrument worden de effecten gemeten

Tijdens depressie behandeling worden wekelijks de MADRS en MMSE’s afgenomen. Bij het begin, tussentijds en eind van de behandeling wordt de HONOS 65+ afgenomen.

Hoe wordt de zorg door de patiënt en/of naaste ervaren?

De behandeling wordt over het algemeen redelijk tot goed beoordeeld. De ervaren bejegening door de behandelaar wordt als beste beoordeeld.

Rapportcijfer conform CQ index

De gemiddelde waardering voor de behandeling en de instelling was in 2015 redelijk, rapportcijfer van 6,8.

Bij ouderen zien we doorgaans echter hogere scores. Als er wordt gekeken naar de individuele onderwerpen, dan zijn de beoordelingen over het algemeen goed te noemen. De ervaren bejegening door de behandelaar wordt als beste beoordeeld. Maar de ontvangen informatie over cliëntenrechten wordt als onvoldoende beoordeeld: het overgrote deel vindt dat zij hier niet genoeg informatie over hebben ontvangen. De overige onderwerpen scoren allemaal een ruim voldoende tot goed. 

Naam
Prof. dr.
M.
(Max)
Stek
Naam
dr.
A.
(Annemiek)
Dols
Naam
dr.
D.
(Didi)
Rheberen
Beschrijving onderzoek

Mardien Oudega, M.D, VU University, Amsterdam. 2009-2015. Topic: MODECT, neuroimaging

Verwachte einddatum
12-10-2015
Naam hoofdonderzoeker
dr. A. Dols/prof.dr.M. Stek
Beschrijving onderzoek

Esmée Verwijk, MsC, VU University, Amsterdam. 2009-2014. Topic: Cognition and ECT in the Elderly

Verwachte einddatum
15-12-2015
Naam hoofdonderzoeker
prof.dr. M. Stek
Auteur(s)
Verwijk E, Comijs HC, Kok RM, Spaans HP, Tielkes CEM, Scherder EJA, Stek ML.
Tijdschrift
International Psychogeriatrics
Datum
01-11-2013
Auteur(s)
Oudega ML, van Exel E, Wattjes MP, Comijs HC, Scheltens P, Barkhof F, Eikelenboom P, MD, de Craen AJM, Beekman ATF, Stek ML
Tijdschrift
J Clin Psychiatry.
Datum
01-01-2011
Beschrijving

FTD van top tot teen.

Titel presentatie
FTD van top tot teen.
Naam professional
A. Dols
Naam en plaats congres
eurologie en Psychiatrie bij de Oude Mens

Ervaring van patiënten/naasten

Ik ben weer dingen gaan doen

die ik na mijn 60ste had willen doen (vrouw, geboren in 1944) lees meer

Back to top