Depressie Expertisecentrum Jeugd (DEC-J)

GGZ Oost Brabant

 Het Depressie Expertisecentrum Jeugd (DEC-J) van GGZ Oost Brabant is gespecialiseerd in het bieden van consultatie, advisering en behandeling van jongeren (12-23 jaar) met een depressieve stoornis die zich kenmerkt door recidive en (risico op) therapieresistentie, waarbij suïcidaliteit vaak op de voorgrond staat en eerdere behandelingen onvoldoende effect hebben gesorteerd. Ook als er sprake is van co-morbiditeit op het gebied van bijvoorbeeld angststoornissen, trauma of persoonlijkheidsstoornissen, is behandeling bij DEC-J mogelijk.

 

 

Hoofd- en sublocatie

Gezondheidslaan 65
5342JW Oss

Telefoon

E-mail

Ervaring van patiënten/naasten

Back to top