Eetstoornis Experts Netwerk

Stichting Emergis, Parnassia Groep

Eetstoornis Experts Netwerk (ÉÉN) is een samenwerking tussen de zorgprogramma’s eetstoornissen van de Parnassia Groep (Youz en PsyQ) en Emergis op drie locaties: Den Haag, Rotterdam en Goes. Samen hebben zij één zorgprogramma ontwikkeld voor eetstoornissen bij kinderen, jongeren én volwassenen. Binnen ÉÉN wordt behandeling geboden aan patiënten met ernstige, complexe eetstoornissen.

Hoofd- en sublocatie

Lijnbaan 4
2512 VA Den Haag

Max Euwelaan 70
3062 MA Rotterdam

Abbekindersezandweg 2
4460 AR Goes

Oostmolenweg 79
4481PM Goes

Ervaring van patiënten/naasten

Back to top