CCE en TOPGGz slaan handen ineen om consultaties te stimuleren

Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE) en de Stichting Topklinische GGz (TOPGGz) bundelen hun krachten en gaan actief gebruik maken van elkaars expertise bij consultaties en advies aan professionals. De samenwerking is gericht op het stimuleren van consultaties en daarmee het delen van kennis en expertise bij professionals in de ggz, wanneer de behandeling van cliënten met complexe zorgvragen stagneert of dreigt te stagneren. Op deze manier komt kennis op de juiste plek dichtbij de cliënt om deze nieuw perspectief op herstel te bieden. Cliënten én professionals worden er zo beter van. Rieneke de Wit (bestuurder CCE) en Ellen Mogendorff (directeur TOPGGz) ondertekenden onlangs de intentieverklaring voor de samenwerking.

Nieuw elan
De samenwerking streeft naar een andere manier van kijken naar cliëntvraagstukken die ontstaat als consultatie wordt toegepast. Kennis en kunde worden toegevoegd aan lopende behandelingen waar meer perspectief nodig en mogelijk is. Door consultatie te bieden krijg je snel de juiste kennis op de juiste plek. Zo wordt sneller de juiste hulp geboden en kan het aantal doorverwijzingen worden beperkt. Door minder (snel) doorverwijzen houd je bovendien de bestaande behandelrelatie (langer) in stand, wat een belangrijke succesfactor vormt voor herstel. De samenwerking beoogt zo een verbetering van de kwaliteit van zorg voor cliënten en het realiseren van een nieuw perspectief op herstel. Bovendien kan het positief bijdragen aan het terugdringen van de wachtlijsten. 

Draagvlak
Consultatie is een actueel thema en de samenwerking kan daarom op groot draagvlak bij diverse partijen in de sector rekenen. CCE en TOPGGz werken met deze partijen samen om van het initiatief een succes te maken.

Om de organisatie van zorg te verbeteren, ziet de Nederlandse ggz bijvoorbeeld belangrijke kansen in het stimuleren van consultatie en advies, het in regelgeving verankeren van de consultatiefunctie en voor de inzet hiervan een aparte ‘zorgprestatie’ te realiseren. Zij beschrijft dit in de ‘Kennisbundel ggz op maat en op tijd’

Patiëntenverenigingen zien vooral de positieve impact die consultatie op cliënten kan hebben. 

“Consultatie is heel belangrijk voor patiënten. Het helpt zowel de behandelaar als de patiënt bij een passende diagnose en behandeling. Het levert bovendien een cruciale bijdrage aan het terugdringen van wachtlijsten in de ggz en het realiseren van de juiste zorg op de juiste plek.” Marjan ter Avest / Directeur MIND

De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) onderschrijft het belang van consultatie als vorm van kennisdeling met de volgende boodschap: ‘Voorkom wachtlijsten en bevorder toegankelijkheid van zorg door beschikbare psychiatrische expertise op de juiste plek in te zetten’. Ook vanuit andere beroepsverenigingen is enthousiast gereageerd op de samenwerking en de impuls die consultatie hiermee zal krijgen. 

“Het stimuleren van consultaties is een geweldige manier om kennisuitwisseling onder professionals te vergroten. Iets waar niet alleen de professionals en de sector veel baat bij hebben, maar vooral ook de cliënten.”  Marnix de Romph / Directeur P3NL

Pilot
Inmiddels is gestart met de eerste fase van de samenwerking, namelijk een pilot rondom een aantal specifieke aandachtsgebieden (autisme, eetstoornissen, persoonlijkheidsstoornissen, psychotrauma en SOLK). Deze heeft als doel de samenwerking optimaal te laten verlopen door meer kennis van elkaars werkwijzen en sterke punten op te doen, zowel op inhoud als op proces. Het gaat er om beschikbare kennis en expertise meer toegankelijk te maken voor de hele sector en vraag en aanbod beter bij elkaar te brengen. De pilot wordt afgerond in 2022. 

Het #TOPGGz-onderzoeksnetwerk Angst, Dwang en Trauma presenteerde maandag 28 november 2022 het webinar over Dwang. De best practice adviezen, de presentatie en het gehele webinar staan vanaf nu op de website van TOPGGz. https://t.co/nB2034gX6z
3 dagen geleden
Welke adviezen geven TOPGGz-afdelingen voor meetinstrumenten voor #screening, #diagnostiek en #monitoring van #dwangstoornissen en welke intensieve behandelmogelijkheden zijn er? Meld je aan voor het webinar hierover op ma 28/11 van 12.00-13.30 uur: https://t.co/sGc5SDnqL5https://t.co/k3cgGCBg9K
1 week geleden
RT @toineschoutens: Eind 2022 start PsyQ een onderzoek naar het effect van de lichttherapie met bril of -bak op #ADHD, #stemming en #slaap. Dit onderzoek wordt uitgevoerd op de TOPGGz afdeling ADHD bij volwassenen in Den Haag https://t.co/uF1oq3CPmQ#lichtbril#winterdip#winterblues#propeaq
2 weken geleden
RT @ESGMogendorff: Lunchbijeenkomst om kennis uit te wisselen tussen #TOPGGz en #deNederlandseggz. Samen zijn we sterker! https://t.co/fAKvI0kppk
2 weken geleden
De samenwerkende TOPGGz-afdelingen voor dwang presenteren tijdens een webinar op 28/11 hun adviezen voor meetinstrumenten voor screening, diagnostiek en monitoring van dwangstoornissen en de intensieve behandelmogelijkheden bij TOPGGz-afdelingen. https://t.co/EbAXi7Z5HGhttps://t.co/2EszCOkwE5
3 weken geleden
Back to top