CCE en TOPGGz slaan handen ineen om consultaties te stimuleren

Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE) en de Stichting Topklinische GGz (TOPGGz) bundelen hun krachten en gaan actief gebruik maken van elkaars expertise bij consultaties en advies aan professionals. De samenwerking is gericht op het stimuleren van consultaties en daarmee het delen van kennis en expertise bij professionals in de ggz, wanneer de behandeling van cliënten met complexe zorgvragen stagneert of dreigt te stagneren. Op deze manier komt kennis op de juiste plek dichtbij de cliënt om deze nieuw perspectief op herstel te bieden. Cliënten én professionals worden er zo beter van. Rieneke de Wit (bestuurder CCE) en Ellen Mogendorff (directeur TOPGGz) ondertekenden onlangs de intentieverklaring voor de samenwerking.

Nieuw elan
De samenwerking streeft naar een andere manier van kijken naar cliëntvraagstukken die ontstaat als consultatie wordt toegepast. Kennis en kunde worden toegevoegd aan lopende behandelingen waar meer perspectief nodig en mogelijk is. Door consultatie te bieden krijg je snel de juiste kennis op de juiste plek. Zo wordt sneller de juiste hulp geboden en kan het aantal doorverwijzingen worden beperkt. Door minder (snel) doorverwijzen houd je bovendien de bestaande behandelrelatie (langer) in stand, wat een belangrijke succesfactor vormt voor herstel. De samenwerking beoogt zo een verbetering van de kwaliteit van zorg voor cliënten en het realiseren van een nieuw perspectief op herstel. Bovendien kan het positief bijdragen aan het terugdringen van de wachtlijsten. 

Draagvlak
Consultatie is een actueel thema en de samenwerking kan daarom op groot draagvlak bij diverse partijen in de sector rekenen. CCE en TOPGGz werken met deze partijen samen om van het initiatief een succes te maken.

Om de organisatie van zorg te verbeteren, ziet de Nederlandse ggz bijvoorbeeld belangrijke kansen in het stimuleren van consultatie en advies, het in regelgeving verankeren van de consultatiefunctie en voor de inzet hiervan een aparte ‘zorgprestatie’ te realiseren. Zij beschrijft dit in de ‘Kennisbundel ggz op maat en op tijd’

Patiëntenverenigingen zien vooral de positieve impact die consultatie op cliënten kan hebben. 

“Consultatie is heel belangrijk voor patiënten. Het helpt zowel de behandelaar als de patiënt bij een passende diagnose en behandeling. Het levert bovendien een cruciale bijdrage aan het terugdringen van wachtlijsten in de ggz en het realiseren van de juiste zorg op de juiste plek.” Marjan ter Avest / Directeur MIND

De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) onderschrijft het belang van consultatie als vorm van kennisdeling met de volgende boodschap: ‘Voorkom wachtlijsten en bevorder toegankelijkheid van zorg door beschikbare psychiatrische expertise op de juiste plek in te zetten’. Ook vanuit andere beroepsverenigingen is enthousiast gereageerd op de samenwerking en de impuls die consultatie hiermee zal krijgen. 

“Het stimuleren van consultaties is een geweldige manier om kennisuitwisseling onder professionals te vergroten. Iets waar niet alleen de professionals en de sector veel baat bij hebben, maar vooral ook de cliënten.”  Marnix de Romph / Directeur P3NL

Pilot
Inmiddels is gestart met de eerste fase van de samenwerking, namelijk een pilot rondom een aantal specifieke aandachtsgebieden (autisme, eetstoornissen, persoonlijkheidsstoornissen, psychotrauma en SOLK). Deze heeft als doel de samenwerking optimaal te laten verlopen door meer kennis van elkaars werkwijzen en sterke punten op te doen, zowel op inhoud als op proces. Het gaat er om beschikbare kennis en expertise meer toegankelijk te maken voor de hele sector en vraag en aanbod beter bij elkaar te brengen. De pilot wordt afgerond in 2022. 

TOPGGz ontwikkelt verschillende activiteiten om patiëntenparticipatie optimaal vorm te geven. Een voorbeeld van zo’n activiteit is het stimuleren van ervaringsdeskundigheid en co-creatie op de werkvloer van TOPGGz-afdelingen. https://t.co/CcaGUKTg3Qhttps://t.co/lfZo478a99
1 maand 1 week geleden
Op 18/04/23 organiseerde #TOPGGz haar jaarlijkse informatiebijeenkomst. Heb je de bijeenkomst gemist? Meer informatie vind je in de opname van een eerder webinar over de criteria en de visitatieprocedure voor het verwerven van het TOPGGz-keurmerk. https://t.co/O51CpZlcTBhttps://t.co/VVQsPlpqOL
1 maand 1 week geleden
De jaarlijkse interactieve informatiebijeenkomst van @TOPGGz van afgelopen dinsdag werd goed bezocht. Ruim 30 deelnemers met interesse in het verwerven van het TOPGGz-keurmerk of in voorbereiding op een (her)visitatie schoven virtueel aan. https://t.co/7SQfZoIEix
1 maand 1 week geleden
Op 06/04/23 nam het Psychotraumacentrum Zuid Nederland (@ReiniervanArkel) het TOPGGz-keurmerk in ontvangst. Het centrum is daarmee opnieuw bevestigd in zijn expertise in de hoogspecialistische zorg voor vaak ernstig getraumatiseerde cliënten. https://t.co/DIqLqwaCeLhttps://t.co/vgRrMIInVf
1 maand 3 weken geleden
Vandaag is het Wereld Autisme Dag. Er zijn zes TOPGGz-afdelingen met autisme als specialisatie, zowel voor kinderen, volwassenen als ouderen. Ze hebben een bovenregionale functie en behandelaars kunnen er terecht voor consultatie, adviesen second opinion. https://t.co/W2JOgfNcn1https://t.co/x1n9m0Z5KS
1 maand 4 weken geleden
Back to top