Decision Tools: hulp bij de juiste zorg op de juiste tijd en plaats

 

In de ggz krijgen patiënten helaas niet altijd de juiste zorg op het juiste moment, passend bij de ernst en complexiteit van hun problematiek. Soms is er sprake van overbehandeling, soms van onderbehandeling. Om een onnodige lijdensweg te voorkomen en de kans op een succesvolle behandeling te vergroten, wil je dat een patiënt zo snel mogelijk naar de juiste behandelsetting wordt verwezen. 

TOPGGz heeft daarom samen met het Institute for Medical Technology Assessment (iMTA) van de Erasmus Universiteit en een groot aantal professionals uit verschillende onderdelen van de ggz, vijf wetenschappelijk onderbouwde instrumenten ontwikkeld om het indicatieproces te ondersteunen. Deze zogenoemde Decision Tools kunnen door professionals worden ingezet in de specialistische ggz, zowel in de intakefase als tijdens de behandeling, wanneer onvoldoende resultaat wordt geboekt. Inzet van een Decision Tool geeft de professional direct zicht op de meest aangewezen zorg en behandelsetting: specialistische ggz (tweede lijn) of hoogspecialistische ggz (derde lijn) en ondersteunt op deze manier de klinische besluitvorming over de best passende behandelsetting.

Een Decision Tool is eenvoudig in het gebruik; het instrument bestaat uit een beperkt aantal items die door professionals in 2-5 minuten ingevuld kunnen worden. De items zijn met ja/nee eenvoudig te scoren en de totale score geeft direct inzicht in wat de best passende, meest kansrijke behandelsetting is voor de patiënt: specialistische ggz of hoogspecialistische ggz. 

Er is een Decision Tool voor patiënten met angststoornissen, depressie, eetstoornissen, persoonlijkheidsstoornissen en de Transdiagnostische Decision Tool. Voor de patiënten is er daarnaast een uitleg Transdiagnostische Decision Tool voor patiënten beschikbaar. Met deze toelichting kan de behandelaar samen met de patiënt (en diens naasten) de mogelijkheden voor behandeling en ondersteuning bespreken.
•    Transdiagnostische Decision Tool (2018)
•    Uitleg Transdiagnostische Decision Tool voor patiënten (2018)
•    Decision Tool Angststoornis, Dwangstoornis en PTSS (2017)
•    Decision Tool Unipolaire Depressie (2016)
•    Decision Tool Eetstoornissen (2015)
•    Decision Tool Persoonlijkheidsstoornissen (2015)

De Decision Tools zijn niet alleen waardevol voor patiënten, ze zijn ook belangrijk voor afdelingen die het TOPGGz-keurmerk willen verwerven of behouden. Tijdens de visitatieprocedure moet een afdeling namelijk aantonen dat zij patiënten met ernstige, complexe en/of zeldzame aandoeningen behandelen. Dit kan onderbouwd worden met een van de vijf Decision Tools. De TOPGGz-afdeling kan met de Decision Tool ook goed beoordelen of een patiënt geschikt is voor het zorgaanbod van hun afdeling. En ze kan met de Decision Tool aan bijvoorbeeld verzekeraars laten zien dat zij patiënten met ernstige complexe problemen behandelen.

@TOPGGz-werkbezoek aan jubilerend ARQ Centrum'45 maakt diepe indruk op aanwezige samenwerkingspartners. Bekijk en lees een greep uit de persoonlijke reacties na afloop. https://t.co/8znhcmh54Ihttps://t.co/x0j1mzgwrMhttps://t.co/QM9GBNiFKshttps://t.co/ZubbFZ8aDY
1 dag geleden
Een collega die vanuit hoogspecialistisch perspectief even met je meedenkt over een behandeling? TOPGGz: https://t.co/m9pbHpWLt8#topspecialistischeggz#consultatie#topggzhttps://t.co/w3qDwHB8TF
1 week geleden
Vorige week ontving Ruud Rutten, bestuurder van @TweetTactus, het @TOPGGz-keurmerk voor het Centrum Verslaving & Licht Verstandelijke Beperking (LVB) uit handen van @mvanbueren. Monique verraste Ruud met een spontane actie tijdens de opnames van zijn nieuwjaarsspeech. https://t.co/INmcPlcpST
1 week geleden
Bekijk deze vacature van TOPGGz-afdeling Amarum, expertisecentrum eetstoornissen (@WijzijnGGNet) https://t.co/h1QhxOQEId
4 weken geleden
Back to top