Decision Tools: hulp bij de juiste zorg op de juiste tijd en plaats

 

In de ggz krijgen patiënten helaas niet altijd de juiste zorg op het juiste moment, passend bij de ernst en complexiteit van hun problematiek. Soms is er sprake van overbehandeling, soms van onderbehandeling. Om een onnodige lijdensweg te voorkomen en de kans op een succesvolle behandeling te vergroten, wil je dat een patiënt zo snel mogelijk naar de juiste behandelsetting wordt verwezen. 

TOPGGz heeft daarom samen met het Institute for Medical Technology Assessment (iMTA) van de Erasmus Universiteit en een groot aantal professionals uit verschillende onderdelen van de ggz, vijf wetenschappelijk onderbouwde instrumenten ontwikkeld om het indicatieproces te ondersteunen. Deze zogenoemde Decision Tools kunnen door professionals worden ingezet in de specialistische ggz, zowel in de intakefase als tijdens de behandeling, wanneer onvoldoende resultaat wordt geboekt. Inzet van een Decision Tool geeft de professional direct zicht op de meest aangewezen zorg en behandelsetting: specialistische ggz (tweede lijn) of hoogspecialistische ggz (derde lijn) en ondersteunt op deze manier de klinische besluitvorming over de best passende behandelsetting.

Een Decision Tool is eenvoudig in het gebruik; het instrument bestaat uit een beperkt aantal items die door professionals in 2-5 minuten ingevuld kunnen worden. De items zijn met ja/nee eenvoudig te scoren en de totale score geeft direct inzicht in wat de best passende, meest kansrijke behandelsetting is voor de patiënt: specialistische ggz of hoogspecialistische ggz. 

Er is een Decision Tool voor patiënten met angststoornissen, depressie, eetstoornissen, persoonlijkheidsstoornissen en de Transdiagnostische Decision Tool. Voor de patiënten is er daarnaast een uitleg Transdiagnostische Decision Tool voor patiënten beschikbaar. Met deze toelichting kan de behandelaar samen met de patiënt (en diens naasten) de mogelijkheden voor behandeling en ondersteuning bespreken.
•    Transdiagnostische Decision Tool (2018)
•    Uitleg Transdiagnostische Decision Tool voor patiënten (2018)
•    Decision Tool Angststoornis, Dwangstoornis en PTSS (2017)
•    Decision Tool Unipolaire Depressie (2016)
•    Decision Tool Eetstoornissen (2015)
•    Decision Tool Persoonlijkheidsstoornissen (2015)

De Decision Tools zijn niet alleen waardevol voor patiënten, ze zijn ook belangrijk voor afdelingen die het TOPGGz-keurmerk willen verwerven of behouden. Tijdens de visitatieprocedure moet een afdeling namelijk aantonen dat zij patiënten met ernstige, complexe en/of zeldzame aandoeningen behandelen. Dit kan onderbouwd worden met een van de vijf Decision Tools. De TOPGGz-afdeling kan met de Decision Tool ook goed beoordelen of een patiënt geschikt is voor het zorgaanbod van hun afdeling. En ze kan met de Decision Tool aan bijvoorbeeld verzekeraars laten zien dat zij patiënten met ernstige complexe problemen behandelen.

Het #TOPGGz-onderzoeksnetwerk Angst, Dwang en Trauma presenteerde maandag 28 november 2022 het webinar over Dwang. De best practice adviezen, de presentatie en het gehele webinar staan vanaf nu op de website van TOPGGz. https://t.co/nB2034gX6z
3 dagen geleden
Welke adviezen geven TOPGGz-afdelingen voor meetinstrumenten voor #screening, #diagnostiek en #monitoring van #dwangstoornissen en welke intensieve behandelmogelijkheden zijn er? Meld je aan voor het webinar hierover op ma 28/11 van 12.00-13.30 uur: https://t.co/sGc5SDnqL5https://t.co/k3cgGCBg9K
1 week geleden
RT @toineschoutens: Eind 2022 start PsyQ een onderzoek naar het effect van de lichttherapie met bril of -bak op #ADHD, #stemming en #slaap. Dit onderzoek wordt uitgevoerd op de TOPGGz afdeling ADHD bij volwassenen in Den Haag https://t.co/uF1oq3CPmQ#lichtbril#winterdip#winterblues#propeaq
2 weken geleden
RT @ESGMogendorff: Lunchbijeenkomst om kennis uit te wisselen tussen #TOPGGz en #deNederlandseggz. Samen zijn we sterker! https://t.co/fAKvI0kppk
2 weken geleden
De samenwerkende TOPGGz-afdelingen voor dwang presenteren tijdens een webinar op 28/11 hun adviezen voor meetinstrumenten voor screening, diagnostiek en monitoring van dwangstoornissen en de intensieve behandelmogelijkheden bij TOPGGz-afdelingen. https://t.co/EbAXi7Z5HGhttps://t.co/2EszCOkwE5
3 weken geleden
Back to top