TOPGGz-congres 2019

Hoe maken TOPGGz-afdelingen het verschil voor patiënten met complexe zorgvragen?

Dit is het thema van het jaarlijkse TOPGGz-congres dat op woensdag 26 juni 2019 zal plaatsvinden in het Oude Magazijn in Amersfoort.

Tijdens het congres presenteren professionals van diverse TOPGGz-afdelingen de nieuwste ontwikkelingen in de ggz en laten zij zien hoe ze met hoogspecialistische zorg, onderzoek en innovaties het verschil maken voor patiënten met complexe zorgvragen.

Patiënten vertellen hoe zij deze zorg ervaren en hoe zij zelf betrokken zijn bij innovaties. Jacobine Geel (voorzitter GGZ Nederland) en Marjan ter Avest reflecteren op het congresthema.
De middag zal afgesloten worden met de uitreiking van de nieuwe TOPGGz-keurmerken en natuurlijk met een feestelijke borrel.

Programma TOPGGz-congres 26 juni

U bent van harte uitgenodigd om deze middag bij te wonen.

Accreditatie is aangevraagd bij de beroepsverenigingen NVvp, FGzPt en het Verpleegkundig Specialisten Register. Het NVvP heeft twee accreditatiepunten toegekend en het Verpleegkundig Specialisten Register kent drie accreditatiepunten toe. De accreditatiecommissie van het FGzPT tenslotte, heeft vier punten toegekend.

TOPGGz-Congres: Abstracts van de lezingen

Een goede zorgketen voor patiënten met ernstig/complex autisme; hoe doe je dat samen met partners in de keten en hoe meet je hun tevredenheid.

Mr. dr. Bram Sizoo (psychiater) en Yasmin Gül (ervaringsdeskundige) SCOS, Dimence

In een duo presentatie zullen Bram Sizoo en Yasmin Gül, in hun rol als behandelaar respectievelijk ervaringsdeskundige, ingaan op wat complex autisme is vanuit de verschillende perspectieven. Goede zorg vereist dat behandelaren goed gaan begrijpen hoe iemand met autisme zich staande probeert te houden in de wereld en dat dit per definitie flexibele zorg op maat impliceert. Aan de hand van voorbeelden wordt geïllustreerd hoe goedbedoelde zorg soms de plank mis kan slaan. Wellicht dat er in plaats van een zorg-keten beter gedacht kan worden in termen van een zorg-net.
Tenslotte zullen daar voorbeelden van worden gegeven en zal worden stilgestaan bij het meten van effectiviteit.

Superbrains: een nieuwe stap in innovatie door co-creatie.

Rutger den Hollander (ervaringsdeskundige) en dr. Sandra Kooij (psychiater/associate professor) PsyQ, Programma ADHD bij volwassenen en ouderen

'De behandeling duurt maar even, maar ADHD heb je je hele leven. Hoe houd ik mezelf daarna stabiel?'. Deze vraag stelde Rutger den Hollander zichzelf. Hij heeft ADHD, net als zijn dochter en zijn moeder. Ook is hij eigenaar van een ICT bedrijf dat o.a. games ontwikkelt. Hij bedacht een app voor ADHD, Super Brains, die je altijd bij je hebt op je mobiel, om je te helpen. Die goed gedrag beloont, en zo aantrekkelijk blijft voor mensen met ADHD die aan hun doelen willen werken.
Zo'n 4 jaar geleden legde hij contact met Sandra Kooij om samen te werken aan de ontwikkeling van de app. Super Brains is recent gelanceerd en de eerste ervaringen met, en zonder behandeling worden nu opgedaan. De weg hiernaartoe, ofwel de co-creatie van ervaringsdeskundige en expert, is onderwerp van deze voordracht. Ter inspiratie, lering en vermaak. Wie denkt dat de expert de leiding had, heeft het mis. Wie denkt dat de expert die zou moeten hebben, heeft het ook mis. Waarom en waartoe gaan Rutger den Hollander en Sandra Kooij voor u uit de doeken doen. En natuurlijk laten ze wat van 'ADHD-wired' Super Brains zien.

Slapeloosheid in de forensische psychiatrie: impact voor patiënt, vakgebied en maatschappij.

Prof. dr. Marike Lancel (somnoloog) Forensische Psychiatrische Kliniek, GGZ Drenthe, Slaapcentrum voor Psychiatrie Assen/ RuG, Klinische Psychologie & Experimentele Psychopathologie

De forensische psychiatrie is gericht op het verlagen van het recidiverisico door het
behandelen van dynamische risicofactoren, zoals impulsiviteit en agressiviteit. Onderzoek bij forensisch psychiatrische patiënten laat zien dat chronische slapeloosheid
 
geassocieerd is met subjectieve impulsiviteit en agressiviteit en met agressief gedrag op de afdeling. Een adequate detectie en behandeling van slapeloosheid kan bij deze populatie daarom van groot belang zijn: naast het verbeteren van het cognitief functioneren en het verhogen van motivatie voor de forensische behandeling, kan het bijdragen aan emotieregulatie en agressiecontrole. Om de prevalentie van slapeloosheid en de factoren die slaploosheid bij deze populatie veroorzaken en onderhouden te onderzoeken, hebben we recentelijk een multicenter studie uitgevoerd. Tijdens deze presentatie zullen de belangrijkste resultaten, evenals een aantal daaruit voortvloeiende aanpassingen van de standaard therapie - cognitieve gedragstherapie voor insomnie - worden gepresenteerd.

Voorkomen van een psychose. Kan dat en wat is daarvan de impact?

dr. Machteld Marcelis (psychiater) VIBE, GGzE en dr. David van den Berg (klinisch psychloog) PsyQ EDIT Haaglanden

Afgelopen jaar hebben 2 nieuwe afdelingen het TOPGGz-keurmerk verworven voor vroegdetectie van psychose en vroege psychosezorg. In deze lezing presenteren beide sprekers de ontwikkelingen op het gebied van vroegdetectie en vroege interventie van psychose. Zij gaan in op de geschiedenis van de ontwikkeling van dit veld, hoe zij op hun afdelingen de zorg hebben georganiseerd, en aan welke innovatieve ontwikkelingen op het gebied van vroegdetectie en vroege psychose hun afdelingen werken. Zij sluiten af met een reflectie op de plek van preventie binnen de gespecialiseerde GGZ en TOPGGz.

Ouderen met moeilijk verstaanbaar gedrag: hoe pakje dat aan?

dr. Arjan Videler (psychotherapeut) PersonaCura, GGz Breburg (onder voorbehoud van keurmerk toekenning)

Ouderen zijn sterk ondervertegenwoordigd in wetenschappelijk onderzoek, zowel in de somatische gezondheidszorg als in de psychiatrie. Ouderen worden geëxcludeerd vanwege multimorbiditeit en polyfarmacie. Dit leidt ertoe  dat  multidisciplinaire richtlijnen en evidence-based behandelingen die juist bij ouderen veel worden toegepast, niet bij hen zijn onderzocht. In de psychiatrie bestaan slechts addenda voor ouderen bij de richtlijnen depressie en angststoornissen en een generieke module ouderenpsychiatrie. Voor persoonlijkheidsstoornissen en autismespectrumstoornissen bij ouderen zijn geen specifieke richtlijnen voorhanden. Dit maakt dat er een sterke behoefte is aan innovatieve behandelingen voor ouderen met psychiatrische problematiek en comorbide persoonlijkheidsstoornissen en autismespectrumstoornissen. In deze lezing wordt ingegaan op de opties om innovaties te ontwikkelen en te onderzoeken voor deze complexe doelgroep in de weerbarstige praktijk van de hoogspecialistische ouderenpsychiatrie, bijvoorbeeld middels transdiagnostische behandelmethoden, multiple baseline designs en gepersonaliseerde metingen. Tevens worden recente innovaties besproken.

De accreditatiecommissie van het FGzPT heeft aan het TOPGGz-congres van 26 juni a.s. vier punten toegekend in het kader van de herregistratie van klinisch (neuro)psychologen.
1 week 2 dagen geleden
Heb je je al aangemeld voor het #TOPGGz op 26 juni? Bekijk hier https://t.co/804eSyCSdP het programma, de abstracts en welke accreditatie al verleend is. We zien uit naar je komst! Meld je snel aan, want er zijn nog slechts enkele plaatsen beschikbaar! https://t.co/95MRt7EFfs
4 weken 2 dagen geleden
RT @ESGMogendorff: Nu bij Kennisfestival Vincent van Gogh lezing over #TOPGGz
1 maand geleden
Kom je ook naar het #TOPGGz- congres op 26 juni? https://t.co/804eSylhmh. Hier vind je alle info over het programma, de sprekers en kun je je aanmelden. De eerste accreditatiepunten (van de #NVvP) zijn al binnen!
1 maand 3 weken geleden
Ruben Wenselaar, bestuursvoorzitter @Menzis treedt toe tot de #TOPGGz Adviesraad. Van harte welkom!
2 maanden geleden
Back to top