Workshops TOPGGz-congres 2023

TOPGGz-congres

 

Workshops: lessen en inspiratie uit de praktijk van consultatie

In zes workshops komen de consultatiepraktijk rond verschillende patiëntengroepen (eetstoornissen, aanhoudende lichamelijke klachten, verslaving), consultatie bij patiënten in verschillende levensfasen (jeugd en ouderen) en innovatieve vormen van (123 consultatieapp, consultatie vanuit een netwerk) en handvatten voor consultatie (richtlijn NVvP) aan de orde. Een unieke kans om inspiratie op te doen voor je eigen aanpak van consultatie!

Workshop 1

Verslaving als comorbiditeit

Consultatie is een belangrijke manier van kennisoverdracht - Welke consultatievragen worden gesteld over verslaving als comorbiditeit? Hoe pak je dat aan en wat kunnen consultatievragers ermee?

dr. Harmen Beurmanjer, psycholoog - NK Vught detox, diagnostiek en behandeling (Novadic-Kentron)

Workshop 2

Hoogspecialistische consultatie met behulp van 123Consultatie

Hoe consultatievraag en -aanbod beter tot elkaar komen met een slimme app. Wat zijn de ervaringen uit de pilot? Welke kansen en risico’s zien deelnemers vanuit hun eigen praktijk?

Cathy van Dooren MSc, manager, drs. Anke Lahuis, psychiater, dr. Ellen Klaassens, klinisch psycholoog - ARQ Centrum’45 (ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum)

Workshop 3

Consultatie in de Ouderenpsychiatrie

Aan de hand van casuïstiek van drie TOPGGz-afdelingen voor Ouderenpsychiatrie wordt verkend wat consultatie te bieden heeft bij de combinatie van psychiatrische problematiek en dementie, gedragsstoornissen, persoonlijkheidsstoornissen of ontwikkelingsstoornissen bij oudere patiënten.

dr. Sjacko Sobczak, psychiater - Topklinisch centrum voor ouderen met persoonlijkheidsstoornissen (Mondriaan)
prof. dr. Eric van Exel , psychiater - Centrum voor Ouderen en Neuropsychiatrie (GGZ inGeest)
dr. Arjan Videler - psychotherapeut, gz-psycholoog - PersonaCura (GGz Breburg)

Workshop 4

Geeft de leidraad 'Consultatie en advies in de kinder- en jeugdpsychiatrie' (NVvP) in de praktijk voldoende houvast voor een goed resultaat?
 

Hoe helpt de leidraad 'Consultatie en advies in de kinder- en jeugdpsychiatrie' (NVvP) consultvragers en consultgevers? Hoe draagt dit bij aan herstel voor kinderen en hun ouders? En hoe helpt de inzet van consultatie de doorstroom te bevorderen?

prof. dr. Wouter Staal, psychiater - Centrum Jonge Kind, Zorglijn Autisme-ADHD (Neurobiologische ontwikkelingsstoornissen) (Karakter)

Workshop 5

 K-EET en K-EETi: consultatie bij eetstoornissen

Wat houdt het K-EET programma in op het gebied van consultatie en advies ten behoeve van kinderen met eetstoornissen? Hoe verloopt het samenwerken in een netwerk en wat zijn aandachtspunten voor andere consultatienetwerken? Wat verwachten consultvragers en hoe kun je dat beantwoorden?

prof. dr. Annemarie van Elburg - Altrecht Rintveld Eetstoornissen samen met Monica Scholten, projectleider K-EET

Workshop 6

Somatiek en psychiatrie: uitdagende consultatievragen

Hoe draagt consultatie bij aan hernieuwd behandelperspectief voor patiënten met Aanhoudende Lichamelijke Klachten? Welke uitdagingen kom je tegen als consultvrager en als consultgever en hoe pak je het aan?

dr. Mirte Hulscher-Ruks, psychiater - Altrecht Psychosomatiek Eikenboom
dr. Lineke Tak, psychiater - Dimence Alkura, Specialistisch Centrum Aanhoudende Lichamelijke Klachten

TOPGGz ontwikkelt verschillende activiteiten om patiëntenparticipatie optimaal vorm te geven. Een voorbeeld van zo’n activiteit is het stimuleren van ervaringsdeskundigheid en co-creatie op de werkvloer van TOPGGz-afdelingen. https://t.co/CcaGUKTg3Qhttps://t.co/lfZo478a99
1 maand 1 week geleden
Op 18/04/23 organiseerde #TOPGGz haar jaarlijkse informatiebijeenkomst. Heb je de bijeenkomst gemist? Meer informatie vind je in de opname van een eerder webinar over de criteria en de visitatieprocedure voor het verwerven van het TOPGGz-keurmerk. https://t.co/O51CpZlcTBhttps://t.co/VVQsPlpqOL
1 maand 1 week geleden
De jaarlijkse interactieve informatiebijeenkomst van @TOPGGz van afgelopen dinsdag werd goed bezocht. Ruim 30 deelnemers met interesse in het verwerven van het TOPGGz-keurmerk of in voorbereiding op een (her)visitatie schoven virtueel aan. https://t.co/7SQfZoIEix
1 maand 1 week geleden
Op 06/04/23 nam het Psychotraumacentrum Zuid Nederland (@ReiniervanArkel) het TOPGGz-keurmerk in ontvangst. Het centrum is daarmee opnieuw bevestigd in zijn expertise in de hoogspecialistische zorg voor vaak ernstig getraumatiseerde cliënten. https://t.co/DIqLqwaCeLhttps://t.co/vgRrMIInVf
1 maand 3 weken geleden
Vandaag is het Wereld Autisme Dag. Er zijn zes TOPGGz-afdelingen met autisme als specialisatie, zowel voor kinderen, volwassenen als ouderen. Ze hebben een bovenregionale functie en behandelaars kunnen er terecht voor consultatie, adviesen second opinion. https://t.co/W2JOgfNcn1https://t.co/x1n9m0Z5KS
1 maand 4 weken geleden
Back to top